Hopp til hovedinnholdet

Verdensmester i frivillighet, men vet det ikke selv

Publisert:
Oppdatert:
Bildeav Birgitte

64 % av befolkningen deltar i frivillig arbeid. Samtidig tror de at andelen som gjør frivillig innsats er lavere enn 40 %. Dette viser Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer, som er en befolkningsundersøkelse om motivasjon og deltakelse i frivillig arbeid, utført av TNS Gallup.

I følge en internasjonal komparativ undersøkelse utført av Johns Hopkins University i USA, har Norge sammen med Sverige ligget på verdenstoppen når det gjelder frivillig arbeid i en årrekke, men vi vet det altså ikke selv.

- De aller fleste frivillige stiller 1 til 4 ganger i året. Andelen som bruker flere timer hver måned er liten. Det er også en god del "Tordenskjolds soldater", som deltar i flere foreninger i nærmiljøet. Dette kan være forklaringen på at folk antar at andelen frivillige i Norge er så mye lavere enn den faktisk er, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

- Over halvparten av de frivillige i Norge bidrar innenfor kultur, idrett eller i velforeninger og grendelag. De bærer stoler, kjører eldre eller barn, jobber på loppemarked eller vedlikeholder hus og anlegg, deltar i styrearbeid osv. Uten dem ville nærmiljøene i Norge vært veldig annerledes. Vi må ta vare på å videreutvikle frivillighetstradisjonen, sier Brekke.

Frivillighetsbarometeret viser at potensialet for høyere deltakelse er stort. I gruppen som svarer at de ikke har gjort frivillig innsats siste 12 måneder sier 87 % at de aldri har blitt forsøkt rekruttert av en frivillig organisasjon. 23 % av disse sier at de ville svart ja til å delta hvis de var blitt spurt.

- Frivilligheten trenger nye rekrutteringsmetoder. Ikke minst handler det om å ta i bruk nettbaserte løsninger. Frivillighet Norge arbeider for at staten skal bidra med midler til slik at organisasjonene kan rekruttere via en nasjonal nettportal slik som i Sverige og Danmark, avslutter Brekke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring