Hopp til hovedinnholdet

Verdifulle bidrag

Publisert:
Oppdatert:
IMG 3958

Ny rapport om skattefradragsordningen

Frivillighet Norge har gjennomført undersøkelse av organisasjonenes erfaringer med skattefradragsordningen for gaver hvert år siden oppstarten. Omfanget på gaver som gis gjennom gavefradragsordningen og antallet givere som får skattefradrag, har økt gjennom hele perioden. I alt passerte drøye 2, 5 milliarder kr gjennom gavefradragsordningen i 2012. Rapporten viser at gaver utgjør en større andel av organisasjonenes totale inntekter i 2012 enn før gavefradragsordningen ble innført og at 78% av alle gavene organisasjonene mottar kanaliseres gjennom ordningen.

- Dette viser at ordningen fungerer som et godt incentiv for å gi til frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Organisasjoner i alle deler av frivillig sektor deltar i skattefradragsordningen og mottar gaver gjennom den. Hovedtyngden av gavene som gis gjennom ordningen går til internasjonale organisasjoner, tros- og livssynsorganisasjoner og organisasjoner som opererer på helse og sosialfeltet. Det er store individuelle forskjeller, men gjennomsnittlig gavebeløp er på ca 1212 kr. Det gis ikke skattefradrag på gaver under 500 kr.

Mens skatteetaten har registrert drøyt 637 000 givere som får gavefradrag, har organisasjonene sendt inn informasjon om nesten 1 mill givere som skal ha gavefradrag. Det betyr at svært mange givere gir til flere organisasjoner.

- Gavefradragsordningen er et viktig håndslag fra myndighetene som bekrefter at det er viktig at folk gir til frivillige organisasjoner. Ordningen fungerer godt for de organisasjonene som satser på innsamling for å finansiere virksomheten, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

Frivillighet Norge oppfordrer myndighetene til å endre reglene slik at også lokale organisasjoner kan delta i ordningen.

- For eksempel er mange kulturorganisasjoner lokalt forankret uten tilhørighet til nasjonal overbygning. De har et stort potensial for å få gaver fra næringsliv og private givere i sitt nærmiljø, som sannsynligvis vil øke når regjeringen innfrir løftet om å heve beløpsgrensene for gavefradraget til henholdsvis 25 000 kr for private og 1000 kr for bedrifter. Derfor er det viktig at skattefradragsordningen blir tilgjengelig også for de lokale organisasjonene, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

Les hele rapporten her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring