Hopp til hovedinnholdet

Video: Digitalt møte om frivillighetens arbeid med krigen i Ukraina

Publisert:
Oppdatert:
plankegjerde malt gult og blågg
Foto: Tina Hartung

Fredag 25. mars arrangerte Frivillighet Norge et digitalt møte om hvordan frivillige organisasjoner best kan bidra til å løse alle utfordringene som følge av krigen i Ukraina. Se video fra møtet her.

Program:

 • Iryna Sabor, Den ukrainske foreningen i Norge: Hva er situasjonen i Ukraina fra deres synsvinkel og hva gjør ukrainere i Norge?
 • Eirik Christophersen, ansvarlig for påvirkningsarbeidet i Flyktninghjelpen: Hvordan situasjonen i Ukraina og nabolandene nå og hvordan jobber Flyktninghjelpen for å håndtere denne?
 • Anders Thorheim, enhetsleder samfunnssikkerhet og beredskap, Norges Røde Kors: Hvordan jobber Røde Kors med situasjonen i Norge, hva forbereder de seg på og hva mener de er viktig for organisasjonene her?
 • Vanja Konradsen, prosjektleder for Dugnad for økt deltakelse: Hvordan kan vi vise vei til de frivillige organisasjonene? Engasjerte folk ønsker å bidra, og nye barn og unge trenger aktiviteter å delta i. Frivillig.no og Ungfritid.no bidrar med synliggjøring av de frivillige organisasjonene fremover.
 • Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge: Hva gjør Frivillighet Norge? Hvordan får vi et godt samarbeid mellom kommune, mottak og frivillighet om ukrainske flyktninger til Norge?

Presentasjoner:

Vanja Konradsens presentasjon kan ses ved å klikke her

Stian Slotterøy Johnsens presentasjon kan ses ved å klikke her

Lenker:

Røde Kors:

Økt deltakelse:

Kommentarer og spørsmål i chat:

 • FFO: Vet vi noe om hvor mange flyktninger som kommer til Norge som har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer? Vet vi noe om hvordan de får informasjon om rettigheter?
 • Døvekirken: Døvekirken i samarbeid med Norges Døveforbund, Oslo Døveforening og frivilligsentral har tatt imot døve flyktninger siden 4. mars. Per i dag er det over 20 flyktninger som har hørselstap i Oslo. Vi har klart å fange de opp ved jungeltelegrafen og jobber kontinuerlig med å informere myndigheter og mottakssenter slik at døve får tilgang på tolk og informasjon.
 • Iryna måtte videre, men har delt sin kontaktinfo: Iryna Sabor, Den ukrainske forening i Norge, 90094213, sabor.iryna@gmail.com
 • Vi i Nittedal Teater drifter Teatersmia Barne og Ungdomsteater. Her har vi et fritidstilbud for over 150 medlemmer i alle aldre. Vi har teatergrupper for barn, ungdom, voksne og en egen teatergruppe for utviklingshemmede. Vi ønsker å skape et tilbud også til Ukrainske flyktninger som flytter til Nittedal eller områder i nærheten, men trenger hjelp for å få til dette. Er det noen som vet hvem man kan kontakte, enten det er på lokalt eller nasjonalt nivå?
 • Karl Ole, Norges Musikkorps Forbund: Her har vi samla ressursar korpsar kan ha glede av i sitt arbeid lokalt for å invitera inn og gjera korps kjent gjennom filmar og brosjyrar, og informasjon om lokal samhandling. Det ligg også ved gratis musikk for å reflektera og visa solidaritet, og musikk for musikalsk samhandling for mennesker både med og utan korpsbakgrunn. Invitèr flyktningene til ditt korps!Norges Musikkorps Forbund | Norges Musikkorps Forbund
 • Marianne, Kulturalliansen: Kan Frivillighet Norge oppfordre kommunene til å veilede flyktninger som kommer til dem om kor og korps og teater-aktiviteter de kan oppsøke?
 • Elin Horn, Idrettsforbundet: I møte med UDI for frivillige organisasjoner 10 mars ble det sagt at det var et krav om at mottak skulle ha en frivillighetskoordinator. I møte med en driver av mottak i går ble det sagt at UDI skulle bruke frivilligheten til denne koordinatoren. Har Røde Kors noe erfaring på praksis her så langt?
 • Maria, Home-Start familiekontakten Norge: Kan vi få til et dialogforum/en kommunikasjonskanal for de frivillige organisasjonene, hvor vi kan dele kompetanse, samarbeide, og skaffe oversikt over hva de ulike organisasjonene gjør. På generelt nivå, men også spesifikt i denne situasjonen. Jeg hører at behovet for tilbudet Home-Start Familiekontakten tilbyr f.eks, er stort. Da blir det viktig at lokalavdelingene har en klar oversikt over hvilke organisasjoner som tilbyr hva, slik at vi kan henvise videre til de som er ekstra gode på sitt område, i stedet for at det blir slik at man bruker kapasiteten på nye oppgaver, som allerede er dekket av andre.
 • Stian, VOFO: Voksenopplæringsforbundet bruker ressurser til å koordinere frivillige lokale- lag og foreninger som ønsker å bidra lokalt. I første omgang samarbeider vi med asylmottakene for å styrke aktivitets- og læringstilbudet på mottakene gjennom frivillig innsats, og senere aktiviteter ute i kommunene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring