Hopp til hovedinnholdet

Viktig melding til organisasjoner som betaler lønn!

Publisert:
Oppdatert:
Penger cc lisens Sparebank1 Flickr

Fra 1.1.2015 må alle frivillige organisasjoner som betaler lønn sende elektronisk A-melding til staten innen den 5. i hver måned.

Fra 1.1.2015 må alle frivillige organisasjoner som betaler lønn sende elektronisk A-melding til staten innen den 5. i hver måned. A-melding erstatter:

 1. Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
 2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
 3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
 4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
 5. Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

Honorar som betales til selvstendig næringsdrivende skal som en hovedregel ikke innberettes i A-meldingen, men i separat årlig rapport.

Selv om A-meldingen representerer en forenkling ved at organisasjonene sender en melding ett sted, i stedet for fem meldinger til tre ulike instanser, betyr endringen økt byråkrati for små lag og foreninger som har lønnskostnader. De må sørge for å delegere riktige tilganger og kontroller i Altinn til skiftende tillitsvalgte som skal sende inn A-melding på foreningens vegne. I tillegg til at meldingen skal sendes hver måned. A-meldingen kan fylles ut direkte i Altinn eller via organisasjonenes elektroniske lønnssystem. Det er ikke adgang til å sende inn opplysningene på annen måte. Innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal foregå 6 ganger årlig som hittil.

Få svar på spørsmål om A-meldingen her.

Fristene for innsending av A-melding og innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift i 2015 finner du her:

 • 5. februar 2015 a-melding for januar
 • 5. mars 2015 a-melding for februar
 • 16. mars 2015 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift januar/februar
 • 8. april 2015 a-melding for mars
 • 5. mai 2015 a-melding for april
 • 15. mai 2015 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for mars/april
 • 5. juni 205 a-melding for mai
 • 6. juli 2015 a-melding for juni
 • 15. juli 2015 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for mai/juni
 • 5. august 2015 a-melding for juli
 • 7. september 2015 a-melding for august
 • 15. september 2015 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for juli/august
 • 5. oktober 2015 a-melding for september
 • 5. november 2015 a-melding for oktober
 • 16. november 2015 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for september/oktober
 • 7. desember 2015 a-melding for november
 • 5. januar 2016 a-melding for desember
 • 15. januar 2016 betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for november/desember

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring