Hopp til hovedinnholdet

Vil beholde skillet mellom ideelle og kommersielle aktører

Publisert:
Oppdatert:
TB hnen043

Næringsminister Monica Mæland vil fortsatt opprettholde skillet mellom ideelle og kommersielle aktører på helse- og velferdsfeltet på tross av anbefalinger om det motsatte i NOU 2014:14.

Flertallet i det offentlige utvalget som har lagt fram NOU-en om forenkling av offentlige anskaffelser i Norge mener norske myndigheter bør avskaffe skillet mellom ideelle og kommersielle aktører i den offentlige innkjøpspolitikken.

-Konsekvensen av dette vil bli at institusjonsdøden i ideell sektor vil eskalere igjen, slik vi var vitne til før anskaffelsespolitikken ble endret i 2011-2012. Dette betyr ikke bare redusert kapasitet og mangfold i helse- og omsorgstilbudet, men også et svekket sivilsamfunn. Ideelle aktører er mer enn behandlere; de identifiserer nye diagnoser og behandlingsmetoder, og er viktige stemmer i offentligheten, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Det er fullt mulig å videreføre en politikk som innebærer at det offentlige etterspør den merverdien de ideelle representerer også i framtiden. I Skottland har myndighetene nylig vedtatt at de vil legge vekt på "public benefit" i sin offentlige anskaffelsespolitikk. Dette er en mulig løsning på mindretallets innstilling som ikke ønsker å oppheve skillet mellom ideelle og kommersielle aktører, blant annet fordi de ideelle aktørene bygger opp under og fremmer "eksterne effekter… som åpenbart er samfunnsøkonomisk besparende". Med andre ord er det også samfunnsøkonomisk fornuftig å benytte seg av de ideelle aktørene på grunn av merverdien de produserer. Eksempelet fra Skottland viser hvordan denne merverdien kan inkorporeres i anskaffelsespolitikken.

Vi er glade for at næringsminister Monica Mæland uttaler at hun ikke støtter flertallets syn og anerkjenner verdien til ideelle aktører. Frivillighet Norge vil imidlertid oppfordre Mæland, hvis hun har reelle intensjoner om å utforske handlingsrommet innenfor det nye EU-direktivet, til snarest å komme i gang igjen med dialogmøtene mellom ideell sektor og regjeringen.

Les NOU 2014: 4, Enklere regler – bedre anskaffelser.

Les næringsminister Mælands kommentar til NOU-en på dn.no.

Les Doffins nyhetsbrev for uke 24.

Foto: Hans Jørgen Brun

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring