Hopp til hovedinnholdet

Vil beholde skjønnsmidler til frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norge har avgitt sin kommentar til revidert statsbudsjett. Vi er bekymret for forslaget om at frivillige organisasjoner ikke skal kunne søke og få tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

23.05.12

Et av forslagene er at skjønnstilskudd til utviklings- og fornyingsprosjekter nå bare kan gis til kommuner, fylkeskommuner, KS og andre departementer. Innstrammingen innebærer at organisasjoner og andre aktører ikke lenger kan søke på disse midlene. De må i så fall gjøre det sammen med en av aktørene som nevnes over.

"Frivilligheten bidrar blant annet til å gjøre det enklere for flere å delta i samfunnslivet. Derfor er det vanskelig å skjønne hvorfor for eksempel støtten til deltakerprosjekter som skal engasjere førstegangsvelgere faller bort i arbeidet med valgåret 2013, hvor regjeringen har tatt initiativ til feiring av stemmerettsjubileet. [...] Det er grunn til å tro at innstrammingen kommer på grunn av den negative oppmerksomheten som har vært om statlige tildelinger den siste tiden. Frivillighet Norge har tidligere uttrykt bekymring for at den store medieoppmerksomheten rundt statlige tilskuddsordninger ville føre til overforsiktige myndigheter. Det er trist dersom saksbehandlingsfeil hos det offentlige får som konsekvens at frivillighetens rammebetingelser svekkes. Organisasjonene vil bidra til åpenhet og trygghet rundt offentlige støtteordninger", skriver Frivillighet Norge i sitt notat til Finanskomiteen.

Frivillighet Norge oppfordrer Finanskomiteen til å vedta følgende merknad:

  • Frivillige organisasjoner en viktig ressurs i arbeidet for å øke deltakelsen i samfunnslivet og redusere utenforskapet. Frivillige organisasjoner skal kunne søke og få tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen på samme måte som hittil.

Les hele notatet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring