Hopp til hovedinnholdet

Vil du delta i Frivillighet Norges arbeidsgruppe for samarbeid mellom næringsliv og frivillighet?

Publisert:
Oppdatert:
Alejandro escamilla 2

Næringsliv og frivillighet kan samarbeide mer og bedre. Nå inviterer Frivillighet Norge sine medlemsorganisasjoner til å delta i en arbeidsgruppe om næringslivssamarbeid.

For å sikre forutsigbarhet, selvstendighet og uavhengighet, trenger frivilligheten trenger flere økonomiske ben å stå på. Økt fokus på sosial ansvarlighet i næringslivet er en fordel for frivilligheten, som alltid ha tatt samfunnsansvar. Samtidig vet frivilligheten hva som trengs hvor og har kompetanse som er nyttig for næringslivet.

Det er mange gode samarbeid mellom næringsliv og frivillighet i dag, men potensialet er større. På årsmøtet for Frivillighet Norge i november 2016 ble det vedtatt at Frivillighet Norge skal ”Styrke kunnskapen og bevisstheten om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet gjennom å utvikle et dokument med prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor”. Derfor settes det ned en arbeidsgruppe med et tidsbegrenset mandat til å se på eksempler og erfaringer og komme fram til dette dokumentet.

Vil din organisasjon delta i arbeidsgruppen?

Arbeidsgruppen vil ha oppstart i april, og så tar vi sikte på to møter til med avslutning av arbeidet i oktober. Alle medlemsorganisasjonene inviteres til å nominere sine kandidater, som gjerne må være ansatte som har særlig ansvar, kompetanse og erfaring på området. Merk at vi vil se på næringslivssamarbeid i en bred kontekst, altså ikke bare sponsorvirksomhet, men også samarbeid om kompetanse, konkrete prosjekter og annet.

På bakgrunn av nominasjonene vil styret oppnevne deltakere i arbeidsgruppen, som ledes av Frivillighet Norges styremedlem Oddvar Johan Jensen. Det vil være aktuelt å invitere representanter fra næringslivet inn på møtene. Frivillighet Norge har også engasjert en gruppe internasjonale studenter på NHH i Bergen, som denne våren skal se på gode eksempler på samarbeid mellom næringsliv og frivillighet, nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av deres arbeid vil være nyttig for gruppa.

Send nominasjon med begrunnelse til guri@frivillighetnorge.no. Frist for å nominere deres kandidat er 15. mars. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring