Hopp til hovedinnholdet

Vil gi mer penger til likestillingsorganisasjoner

Publisert:
Oppdatert:

Økt støtte til organisasjoner som jobber med kjønnslikestilling, fast kontaktpunkt mellom disse organisasjonene og sentrale myndigheter, samt tilskuddsordninger for rettighetsinformasjon, er blant forslagene i ny NOU om likestilling.

- Det er gledelig at utvalget foreslår nye støtteordninger for frivillige organisasjoner, og at sivilsamfunnets betydning for likestilling dermed anerkjennes. Frivillige organisasjoner har tradisjonelt spilt en viktig rolle i likestillingsarbeidet. Jobben kan ikke gjøres av arbeidslivet og det offentlige alene, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

NOU 2012:15 Politikk for likestilling ble nylig avgitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og er nå på høring. Utredningen er gjort av et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon i 2010, for å utrede norsk likestillingspolitikk. De avga i fjor utredningen NOU 2011: 18 Struktur for likestilling, og Politikk for likestilling er utvalgets andre utredning.

Utvalget foreslår at statlige tilskudd til frivillige organisasjoner bør økes for å sikre likestillingsorganisasjoner ressurser til å utøve sine roller.

I utredningen står det også at det bør utlyses 15 millioner kroner årlig til rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer.

Utvalget peker på at det i dag ikke finnes noe fast forum for dialog mellom sivilsamfunn og myndighetene på området kjønnslikestilling, og foreslår at det opprettes et kontaktutvalg mellom myndighetene og organisasjoner som jobber med feltet. Både eldre, innvandrere, funksjonshemmede og nasjonale minoriteter har i dag faste møtepunkter med myndighetene, og tidligere fylte Likestillingsrådet denne funksjonen i spørsmål knyttet til kjønnslikestilling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring