Hopp til hovedinnholdet

Vinje kommune i gang med å utvikle sin frivillighetspolitikk

Publisert:
Oppdatert:
Vinjekommunebukklogo ashx

Vinje kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk.

I samarbeid med kommunen gjennomførte Frivillighet Norge 4. september et informasjonsmøte med kommuneledelsen og en åpen kveldskonferanse med lag og foreninger. Tema var samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. I begge arrangementene var hovedfokuset å sette verdien av en tettere dialog mellom kommunen og foreningene på dagsorden.

Omlag tretti foreninger deltok på kveldskonferansen. I siste halvdel av arrangementet ble det i gjennomført en kafedialog der foreningene kom med innspill til hva en frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utvikling for frivilligheten i Vinje. Både kultursjef og assisterende rådmann var til stede hele kvelden og kunne svare på spørsmål fra foreningene.

Anbefalinger

Frivillighet Norge har oppsummert innspillene fra kafedialogen i en egen rapport med anbefalinger om det videre samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. Oppsummeringen tydeliggjorde både hvilke utfordringer kommunen kan bidra til å løse og hva foreningene mener de kan bidra mer med som nærmiljøbyggere lokalt. Eksempler på utfordringer er tilgang på lokaliteter, økonomi og rekruttering av flere frivillige. I tillegg var foreningene opptatt av at kommunen skulle ha en koordinerende funksjon og være en tilrettelegger for møteplasser mellom frivilligheten og kommunen for å styrke samarbeidet på tvers. Eksempler på hvilke ressurser foreningene har, er høy kompetanse på et mangfold av forskjellige aktiviteter som kan deles med andre, og ulike tilbud til innbyggere med støttebehov.

Den videre dialogen

Frivillighet Norge oppfordret foreningene til å danne en referansegruppe som kan bistå kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av frivillighetspolitikken. Kommunen forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe for å sikre at bredden av lag og foreninger blir representert. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med kommunen hvordan innspillene fra kafedialogen kan implementeres i frivillighetspolitikken.

Frivillighet Norge ønsker Vinje kommune lykke til med å utvikle en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring