Hopp til hovedinnholdet

Åpningsinnlegg på Møteplass folkehelse av statsråd Åse Michaelsen

Publisert:
Oppdatert:
Foto Birgitte Heneide BH29628

Les innlegget til folkehelseminister Åse Michaelsen, da hun åpnet Møteplass folkehelse 27. april 2018.

Kjære venner!

Det er veldig kjekt å se dere.

Tusen takk for at dere har kommet til Møteplass for folkehelse. Jeg gleder meg til å få innspill fra alle sammen til den nye folkehelsemeldingen.

Jeg har startet en norgesturne med flere stoppesteder: Tromsø, Trondheim, Bergen, Mandal og Oslo. Jeg må jo ut i landet for å finne det som skaper folkehelse.

Folkehelse skapes ikke i et departement i hovedstaden.

Folkehelse skapes der folk lever.

Folkehelse skapes i klasserom og klatrestativer.

På arbeidsplasser og idrettsplasser.

Rundt middagsbordet og i blandakoret.

På benken utenfor banken.

Folkehelse skapes av fotballtreneren som lar alle spille.

Av læreren som ser eleven som aldri rekker opp hånda.

Av helsesøsteren som forstår at den nybakte mammaen strever med mer enn ammingen.

Folkehelse skapes i hele samfunnet, ikke minst innenfor frivilligheten.

Derfor trenger jeg innspill fra dere som ser samfunnet fra ulike ståsteder og ulike sektorer, og ikke minst fra et frivillig perspektiv.

Vi må bygge et mer bærekraftig velferdssamfunn for framtida.

Mange av materialene og redskapene som vi trenger i byggearbeidet finnes på folkehelseområdet.

Noen finnes i helsesektoren,

men mange finnes i andre sektorer.

Noen finnes i offentlig sektor,

men mange finnes i frivillig og privat sektor.

Det er dem som mener dette gjør folkehelsearbeidet ekstra krevende.

Fordi jobben må gjøres av mange ulike aktører i mange ulike sektorer.

Fordi ansvaret ikke ligger ett sted – men mange steder.

Jeg tenker motsatt.

Jeg tenker at det er både viktig og riktig at mange aktører og mange sektorer er med på å gjøre jobben.

Jeg tenker at det er både viktig og riktig at vi tar et felles ansvar.

Folkehelsen i Norge er god.

Levealderen i landet vårt er blant de høyeste i verden.

Men vi har utfordringer som vi må ta tak i.

Vi ser at psykiske lidelser, usunt kosthold og liten fysisk aktivitet,

tobakk og alkohol fører til redusert livskvalitet, sykdom og for tidlig død.

Vi ser at sykdom og helseplager rammer ulikt.

Dette er utfordringer som vi kan og skal møte.

Dette er utfordringer som jeg vil løfte fram i den kommende folkehelsemeldingen.

Regjeringen skal følge opp erklæringen fra Jeløya.

Der sier vi dette:

«Selv om folkehelsen i Norge generelt er god og levealderen høy, er sosiale forskjeller i helse og levekår fortsatt en utfordring. Regjeringen vil legge til rette for god helse og gode levekår for å gi bedre muligheter for alle.»

Så i dag spør jeg dere:

Hvordan skal vi sammen gjøre dette?

Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra til å bygge god folkehelse?

Hvordan kan myndigheten bidra til å bygge god frivillighet?

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner samarbeidet enda mer om folkehelse enn de gjør i dag?

Står vi framfor særlige utfordringer – eller muligheter – i en tidsalder hvor sosiale medier og digitale løsninger for en stadig større plass?

Hvilke grep bør vi ta?

I lokalsamfunnet?

I storsamfunnet?

I verdenssamfunnet?

På sosiale medier?

Jeg gleder meg til kloke innspill.

Fra klasserommene og klatrestativene.

Fra idrettsplassene og arbeidsplassene.

Fra matbordet og blandakoret.

Fra benken utenfor banken.

Jeg er så glad for å være her – og så glad for at dere er her.

Jeg håper dere får en interessant og inspirerende dag.

Så gleder jeg meg til innspill fra dere som gjennom frivillig arbeid skaper helse der folk bor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring