Hopp til hovedinnholdet

Hva er Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Illustrasjonsbilde av en medlemsorganisasjon

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 350 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Natur og Ungdom i aksjon. Foto: NU
Natur og Ungdom i aksjon. Foto: NU

Samiske og engelsk navn

Frivillighet Norge har valgt tre samiske navn som vi vil bruke i sammenhenger der vi trenger å skrive eller uttale navnet vårt på samisk: Norgga eaktodáhttu (Nordsamisk), Luojvoj Vuodna (Lulesamisk) og Jïjtjesyjhtehtsvoete Nöörje (Sørsamisk). Frivillighet Norges engelske navn er The Association of NGOs in Norway.

Vi skal

Aktivt fremme sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonenes interesser ved å

  • være den viktigste dialogpartneren for myndighetene i frivillighetspolitiske saker
  • være en kompetansebase for myndighetskontakt for medlemmene
  • styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet
  • heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet
  • fremme aktiv dialog mellom frivillig, offentlig og privat sektor
  • samordne påvirkning for effektivt å sikre gode rammebetingelser for frivillig virksomhet
  • følge med i endringer og stimulere til debatt om de utfordringer frivilligheten står overfor
  • stimulere til mer og bredere frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet

Medlemskap

Medlemskap i Frivillighet Norge er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge.

Norges Speiderforbund
Norges Speiderforbund. Foto: Espen Willersrud

Frivillighet Norge deltar i de internasjonale nettverkene ENNA (The European Network of National Civil Society Associations) og CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation).

For videre informasjon om Frivillighet Norge se Frivillighetspolitikk eller ta kontakt med sekretariatet.

For vår personvernerklæring, se her.

Om du vil engasjere deg frivillig i en organisasjon kan se mange frivillige oppdrag på Frivilllig.no eller ta kontakt med medlemsorgansiasjonene våre.

Visuell profil

Last ned vår logo i farge her.

Last ned vår logo i sort her.

Last ned vår logo i hvit her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring