Hopp til hovedinnholdet

Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper.

En gruppe mennesker, halvprofil
Styret i Frivillighet Norge på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Leder:

Kjell Erik Ullmann Øie (Kirkens Bymisjon Oslo)

Tlf: 917 73 150

E-post: kjell.erik.ullmann.oie@bymisjon.no

Nestleder:

Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge)

Faste styremedlemmer:

Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)

Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)

Thor Inge Sveinsvoll (Norges Røde Kors)

Rhiannon Hovden Edwards (Norsk musikkråd)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

1. Vara Martine Tønnessen (LNU)

2. Vara Per Inge Bjerknes (Norges Blindeforbund)

3. Vara Elisabeth Dahl Hansen (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Oppdatert etter årsmøtet 1. juni 2023.