Søk

Styret

Frivillighet Norges styre på årsmøte 2019
Fra venstre: Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge, Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Andreas Borud, LNU, Karen Kvalevåg, Norges Idrettsforbund, Heikki Eidsvoll Holmås, Mihriban Rai, LIN, Kristin W. Sandnes, Redningsselskapet, Ingvild Endestad, Foreningen FRI og Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper.

Styret

Leder:

Heikki Eidsvoll Holmås

Tlf: 9072 7116

E-post: [email protected]

Nestleder:

Ingvild Endestad, Foreningen FRI

Faste styremedlemmer:

Medlem: Helge Simones, Knif/Misjonsalliansen/Normisjon, [email protected], 913 36 198

Medlem: Karen Kvalevåg, Norges Idrettsforbund, [email protected]

Medlem: Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund, [email protected], 901 02 356

Medlem: Kristin W. Sandnes, Redningsselskapet, [email protected], 920 60 343

Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

1. Varamedlem: Andreas Borud, LNU, [email protected], 915 97 704

2. Varamedlem: Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, [email protected]

3. Varamedlem: Mihriban Rai, LIN (Likestilling, inkludering og nettverk),

Oppdatert etter årsmøtet i 2019.