Hopp til hovedinnholdet

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere for journalister å komme i kontakt med talspersoner i våre medlemsorganisasjoner. Derfor har vi laget denne oversikten med direkte kontaktinfo til registrerte talspersoner og info på hva de ønsker å uttale seg om. Oversikten oppdateres løpende.

Jeg snakker gjerne om demokrati, samfunnsengasjement og sivilsamfunnsutvikling.

Bilde av Gisle Lunde

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, oppvekst og fritid.

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, tro og livssyn, menneskerettigheter og utenrikspolitikk.

Bilde av Janne Haugen

Jeg snakker gjerne om likestilling, utenforskap, oppvekst, fritid, kultur, personvern, ungdomskultur, sosiale medier og dataspill/digital kultur.

Bilde av Silje Kroken

Jeg snakker gjerne om folkehelse, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling, oppvekst, fritid, friluftsliv, miljø og helse.

Bilde av Silje Berg Rødal

Jeg snakker gjerne om likestilling, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning og utdanning.

Bilde av Siri Martinsen

Snakker gjerne om hvordan dyr har det kjøttindustri, pelsindustri, forskning og underholdning. Gjerne også om familiedyr, bærekraftig landbruk, klima, generell jakt og jakt på truede dyr i Norge

Bilde av Vibecke Østby

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, innsamling og kultur.

Jeg snakker gjerne om samfunnsansvar, dyr, dyrevelferd, pelsdyr, landbruk, uetisk avl av familiedyr, obligatorisk id-merking, vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Jeg snakker gjerne om kultur.

Bilde av Kristin Ruud

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, kommunal frivillighetspolitikk, politisk påvirkning, digitalisering.

Jeg snakker gjerne om folkehelse, beredskap, bærekraft, helse og humanitær virksomhet.

Bilde av Anders Thorheim

Jeg snakker gjerne om beredskap.

Bilde av Øystein Mjærum

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling og oppvekst.

Bilde av Trygve W. Jordheim

Jeg snakker gjerne om den norske kirke og omkringliggende organisasjoner

Bilde av Maria Kaino Holm

Jeg snakker gjerne om foreldrestøtte, barn og oppvekst, forebyggende arbeid og samfunnsengasjement

Bilde av Irene Kingswick

Jeg snakker gjerne om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk, kroppress, skjønnhetsidealer, psykisk helse

Bilde av Atle Isaksen

Jeg snakker gjerne om frivillighet innen filmformidling

Bilde av Siri Myhre
Bilde av Henrik Pettersen Sunde

Jeg snakker gjerne om trafikkrelaterte saker relatert til ungdom/unge voksne (16-26 år) og samferdselspolitikk som berører ungdom, for eksempel elsparkesykkel.

Bilde av Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Jeg snakker gjerne om rus i trafikken, både på veien og til sjøs, samt generelle saker relatert til trafikk.

Bilde av •	Ingvild Østli

Jeg snakker gjerne om inkludering og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom innenfor helse, utdanning, arbeid, kultur og fritid.

Bilde av Joachim Svendsrød

Snakker gjerne om kultur!

Bilde av Erik Sennesvik

Velbevegelsen, lokalt frivillighetsarbeid, nærmiljøarbeid, bolig- og oppvekstmiljø, lokalt friluftsliv, innbyggermedvirkning, samskaping

Bilde av Sonja Silvana Lubiana

Snakker gjerne om barns engasjement for kloden vår og barnas framtid – eller hjelper deg med å finne en miljøagent med en viktig mening. Barna er fremtiden og det er viktig at de voksne lytter til dem

Bilde av Lea Mariero

Jeg snakker gjerne om barns rettigheter. Våre fire hovedtemaer er barn på flukt, helse & utvikling, demokrati & deltakelse og handel & fred

Bilde av Hans Christian Lilehagen

Jeg snakker gjerne om fordeling av midler, kunnskapsutvikling i frivilligheten, helsefrivillighet og ansvarlig spillpolitikk

Bilde av Isa Maline Isene

Jeg snakker gjerne om demokrati, organisasjonsfrihet, unge stemmer/ung medvirkning, 16-årig stemmerett, frivillighet

Bilde av Erlend Aarsæther

Jeg snakker gjerne om førstehjelp, redningstjeneste og beredskap

Bilde av Rabia Musavi

Jeg snakker gjerne om temaer innen likestilling og inkludering av innvandrere, integrering og kompetanseheving, sosiale forskjeller, utenforskap, barnefattigdom og negativ sosial kontroll.

Bilde av Hanne Cecilie Widnes

Hun snakker gjerne om: Alkohol, Rus, forebyggende arbeid, nasjonal- og internasjonal alkohol- og annen ruspolitikk, alkoholkultur, rusreformen, alkoholbruk rundt barn og unge, viktigheten av foreldresamarbeid og voksne som rollemodeller

Bilde av Sol Stenslie

Vil uttale meg om: Seksualitet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, seksualitetsundervisning, prevensjon, samtykke og grenser

Bilde av Marte Tangen

Jeg snakker gjerne om frivilligsentralene, sosiale møteplasser, og verdien frivillighet har for intergrering, folkehelse og å forebygge ensomhet og utenforskap.

Bilde av Annika Fallsen Huhtala

Jeg snakker gjerne om alt som angår unge kreftrammede og pårørende.

Bilde av Elisabeth Carrera

Jeg snakker gjerne om norske fyrstasjoner, kulturminnevern og friluftsliv langs kysten

Bilde av Randi Versto Kaasa
Bilde av Amine Fquihi

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Han representerer hele organisasjon så han kan uttale seg om alt som er relatert til ISU Norway. Han kan også uttale seg om organisasjonens meninger om politikk; myndighets- eller universitetshandlinger; eller nasjonale, regionale, eller lokale situasjoner som påvirker internasjonale studenter.

Bilde av Hege Irene Fossum

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Opplæring i frivillig sektor, kompetanseheving og rekruttering til frivillig arbeid og frivillig kulturliv, demokratiutvikling og samfunnsengasjement, politisk påvirkningsarbeid, inkludering og deltakelse for alle, utenforskap, mestring og livskvalitet.

Bilde av Petter Spæren

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Forhold for kor og vokalgrupper i Norge

Bilde av Marit Haugdahl

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: pressekontakt

Bilde av Irene Elise Hamborg

Jeg snakker gjerne om inkludering og arbeidet for likestilling for blinde og sterkt svaksynte barn- og ungdom. Tematikken kan være universell utforming, utdanning, arbeidsliv, helse eller kultur og fritid.

Bilde av Honoratte BNN Muhanzi

Jeg snakker gjerne om fattigdom, sosial eksklusjon, sosialpolitikk, brukermedvirkning og NAV.

Bilde av Åshild Roaldset

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Frivillighet, dyrevelferd, hundeavl, tap av sau på beite, dyrepoliti, Vold mot dyr og vold i nære relasjoner, hjemløse dyr, dyremishandling, vanskjøtsel, landbruk, pelsdyr, transport av dyr til slakt, bedøvelse før slakt.

Bilde av Gøran Byberg

Jeg snakker gjerne om barn og bærekraftig tro, kirke og den nye frivilligheten

Bilde av Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Jeg snakker gjerne om temaer knyttet til transplantasjon, dialyse, hjemmedialyse, organdonasjon og levende nyredonasjon, for å nevne noe

Bilde av Mari Øvergaard

Snakker gjerne om hudsykdom (spesifikt psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa og/eller kronisk urtikaria) og psoriasisartritt. Snakker også om å leve med kronisk sykdom, helse og helseutfordringer, frivillighet, frivillige organisasjoner, likepersonsarbeid og organisasjonsutvikling

Meld på en talsperson

Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne siden sender du en e-post til [email protected] med følgende info:

  • Navn
  • Stilling
  • Organisasjon
  • E-post
  • Mobilnr
  • Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om
  • Portrettbilde