Hopp til hovedinnholdet

Talspersoner

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere for redaksjoner og arrangører av debatter å komme i kontakt med talspersoner i våre medlemsorganisasjoner. Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne sidenfyller du ut skjema som ligger nederst. Vi trenger informasjon om navn, stilling/verv, organisasjon, e-post, mobilnummer, hva talspersonen gjerne vil uttale seg om og et portrettbilde.

Bilde av Silje Berg Rødal
Silje Berg Rødal
Presse- og kommunikasjonskoordinator
21649616
silje.roedal@afs.org

Jeg snakker gjerne om likestilling, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning og utdanning.

Bilde av Siri Martinsen
Siri Martinsen
Faglig leder
91656907
presse@dyrsrettigheter.no

Snakker gjerne om hvordan dyr har det kjøttindustri, pelsindustri, forskning og underholdning. Gjerne også om familiedyr, bærekraftig landbruk, klima, generell jakt og jakt på truede dyr i Norge

Bilde av Kristin Ruud
Kristin Ruud
Generalsekretær
90058625
kristin.ruud@seniornett.no

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, kommunal frivillighetspolitikk, politisk påvirkning, digitalisering.

Bilde av Gisle Lunde
Gisle Lunde
Daglig leder,   Der du bor - Telemark / Gulset Nærmiljøsenter (Frivilligsentral)
91135095
gisle@derdubor.org

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, oppvekst og fritid.

Bilde av Anders Thorheim
Anders Thorheim
Beredskapsleder
41414744
anders.thorheim@redcross.no

Jeg snakker gjerne om beredskap.

Bilde av Øystein Mjærum
Øystein Mjærum
Direktør, kommunikasjon og samfunn
95214841
oismje@redcross.no

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling og oppvekst.

Bilde av Trygve W. Jordheim
Trygve W. Jordheim
Kommunikasjonsdirektør
97071856
trygve.jordheim@ka.no

Jeg snakker gjerne om den norske kirke og omkringliggende organisasjoner

Bilde av Maria Kaino Holm
Maria Kaino Holm
Spesialrådgiver
97602605
maria@homestartnorge.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Jeg snakker gjerne om frivillighet, forebyggende arbeid, foreldrestøtte, barns oppvekst og utvikling, familielivet, småbarnslivet, barndom, psykisk helse, samfunnsengasjement og samarbeid mellom organisasjon, politikk og kommune.

Bilde av Irene Kingswick
Irene Kingswick
Generalsekretær
95080140
irene@nettros.no

Jeg snakker gjerne om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk, kroppress, skjønnhetsidealer, psykisk helse

Bilde av Atle Isaksen
Atle Isaksen
Kommunikasjonsansvarlig
91814946
atle@filmklubb.no

Jeg snakker gjerne om frivillighet innen filmformidling

Bilde av Randi Versto Kaasa
Randi Versto Kaasa
Generalsekretær
93298818
randi.versto.kaasa@4h.no

ung frivillighet, landbruk, friluftsliv, inkludering, demokratiopplæring

Bilde av Eivind Windingstad Stensrud
Eivind Windingstad Stensrud
Kommunikasjonsrådgiver
976 74 074
eivind@ungitrafikken.no

Jeg snakker gjerne om trafikkrelaterte saker relatert til ungdom/unge voksne (16-26 år) og samferdselspolitikk som berører ungdom, eks. ruskjøring - uoppmerksomhet – fart – og micromobilitet (el-sparkesykkel)

Bilde av Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
926 43 804
Elisabeth@marusfritrafikk.no

Jeg snakker gjerne om rus i trafikken, både på veien og til sjøs, samt generelle saker relatert til trafikk.

Bilde av Ingvild Østli
Ingvild Østli
Generalsekretær
911 49 594
ingvild@ungefunksjonshemmede.no

Jeg snakker gjerne om inkludering og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom innenfor helse, utdanning, arbeid, kultur og fritid.

Bilde av Joachim Svendsrød
Joachim Svendsrød
Generalsekretær
988 99 430
joachim@frilynt.no

Snakker gjerne om kultur!

Ole Johan Jensen
Leder
40482448
olejohan@vellenesfellesorganisasjon.no

Han kan uttale seg om Sosial bærekraft, lokalt frivillighetsarbeid, sosiale møteplasser, innbyggermedvirkning, samskaping

Bilde av Hans Christian Lilehagen
Hans Christian Lilehagen
Generalsekretær
913 26 272
hcl@dam.no

Jeg snakker gjerne om fordeling av midler, kunnskapsutvikling i frivilligheten, helsefrivillighet og ansvarlig spillpolitikk

Margrete Bjørge Katanasho
Styreleder
995 60 054
margrete@lnu.no

Jeg snakker gjerne om demokrati, organisasjonsfrihet, unge stemmer/ung medvirkning, 16-årig stemmerett, frivillighet

Erlend Aarsæther
Leder for førstehjelp og redningstjeneste
934 59 282
erlenda@npaid.org

Jeg snakker gjerne om førstehjelp, redningstjeneste og beredskap

Bilde av Rabia Musavi
Rabia Musavi
Daglig leder
402 09 971
rabia@linorg.no

Jeg snakker gjerne om temaer innen likestilling og inkludering av innvandrere, integrering og kompetanseheving, sosiale forskjeller, utenforskap, barnefattigdom og negativ sosial kontroll.

Bilde av Hanne Cecilie Widnes
Hanne Cecilie Widnes
Generalsekretær
48 23 16 60
Cecilie.widnes@iogt.no

Hun snakker gjerne om: Alkohol, Rus, forebyggende arbeid, nasjonal- og internasjonal alkohol- og annen ruspolitikk, alkoholkultur, rusreformen, alkoholbruk rundt barn og unge, viktigheten av foreldresamarbeid og voksne som rollemodeller

Bilde av Thea-Caroline Zwahlen
Thea-Caroline Zwahlen
91645225
thea@snuorg.no

Seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, Seksualitetsundervisning, Normer og Kjønn, Samtykke

Bilde av Marte Tangen
Marte Tangen
Styreleder,   Norges frivilligsentraler
95891969
marte@norgesfrivilligsentraler.no

Jeg snakker gjerne om frivilligsentralene, sosiale møteplasser, og verdien frivillighet har for intergrering, folkehelse og å forebygge ensomhet og utenforskap.

Bilde av Annika Fallsen Huhtala
Annika Fallsen Huhtala
Daglig leder
970 78 430
annika@ungkreft.no

Jeg snakker gjerne om alt som angår unge kreftrammede og pårørende.

Bilde av Elisabeth Carrera
Elisabeth Carrera
Daglig Leder,   Norsk Fyrhistorisk Forening
929 89 205
info@fyr.no

Jeg snakker gjerne om norske fyrstasjoner, kulturminnevern og friluftsliv langs kysten

Hege Irene Fossum
Daglig leder
99 64 26 84
hege.irene.fossum@k-stud.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Opplæring i frivillig sektor – kompetanse for frivillig virksomhet og frivillig kulturliv, demokratiutvikling og samfunnsengasjement, og inkludering og deltakelse for alle.

Bilde av Petter Spæren
Petter Spæren
Styreleder
472 79 497
petter.sparen@gmail.com

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Forhold for kor og vokalgrupper i Norge

Bilde av Åshild Roaldset
Åshild Roaldset
Veterinær og daglig leder
47 45 88 44
aashild@dyrebeskyttelsen.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Frivillighet, dyrevelferd, hundeavl, tap av sau på beite, dyrepoliti, Vold mot dyr og vold i nære relasjoner, hjemløse dyr, dyremishandling, vanskjøtsel, landbruk, pelsdyr, transport av dyr til slakt, bedøvelse før slakt.

Stig Hvide Smith
Generalsekretær
917 74 007
stig@knbf.no
Bilde av Gøran Byberg
Gøran Byberg
Generalsekretær
48997109
goran.byberg@sondagsskolen.no

Frivillighet, barn og barns rettigheter.

Bilde av Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig
478 41 650
jonanker@lnt.no

Jeg snakker gjerne om temaer knyttet til transplantasjon, dialyse, hjemmedialyse, organdonasjon og levende nyredonasjon, for å nevne noe

Bilde av Mari Øvergaard
Mari Øvergaard
Generalsekretær
95227732
mari.overgaard@pefnorge.no

Snakker gjerne om hudsykdom (spesifikt psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa og/eller kronisk urtikaria) og psoriasisartritt. Snakker også om å leve med kronisk sykdom, helse og helseutfordringer, frivillighet, frivillige organisasjoner, likepersonsarbeid og organisasjonsutvikling

Bilde av Halvard Strømme Wersland
Halvard Strømme Wersland
Landsstyremedlem
94890464
halvard.wersland@kmspeider.no

Jeg snakker gjerne om inkludering og mangfold, ungdom, ungt lederskap - voksent nærvær, samfunnsengasjement, fritid, friluftsliv og sosiale forskjeller.

Alfred Mestad Rønnestad
Internasjonal representant og landsstyremedlem
48420940
alfred@kmspeider.no

Jeg snakker gjerne om internasjonale spørsmål, ungdom og ungt lederskap.

Bilde av Hannah Andersen
Hannah Andersen
Leder og ung talsperson
90365393
hannah.andersen@kmspeider.no

Jeg snakker gjerne om likestilling, klima og miljø, demokrati og barn og unge.

Bilde av Lina Bjelland Myrvoll
Lina Bjelland Myrvoll
Generalsekretær
98680541
generalsekretar@slektogdata.no

Jeg snakker gjerne om slektsforskning, kulturminnevern, organisasjonsutvikling, digitaliseringsprosjekter og frivillighet.

Bilde av Ludvig Claeson
Ludvig Claeson
Generalsekretær
90073029
ludvig.claeson@musikk.no

Uttaler meg gjerne om opplæring i frivillige organisasjoner, studieforbund generelt, kultur- og musikklivets opplæringsbehov og kulturlivets betydning for det levende lokalsamfunnet.

Bilde av Terje Andre Olsen
Terje Andre Olsen
Forbundsleder
926 50 724
tao@blindeforbundet.no

Jeg snakker gjerne om funksjonshemmede og menneskerettigheter, Funksjonshemmede i arbeidslivet, Universell utforming generelt, universell utforming av IKT, Blinde og svaksynte, Brukermedvirkning, Likestilling og inkludering av funksjonshemmede.

Bilde av Per Inge Bjerknes
Per Inge Bjerknes
Generalsekretær
909 14 145
per-inge.bjerknes@blindeforbundet.no

Jeg snakker gjerne om likestilling og funksjonsnedsettelse, synshemning, minoritetssaker, det å være dobbeltminoritet, samfunnsplanlegging, frivillighet, drift av frivillige organisasjoner, innsamling, samfunnsansvar og Norges Blindeforbunds satsingsområder

Bilde av Whyn Lam
Whyn Lam
styreleder
90656435
whyn@mirnett.org

Hun kan uttale seg i saker knyttet til integrering av innvandrere og flyktninger, samarbeid mellom hjem og skole, utdanning og jobb, spillavhengighet, arbeid med holdningsendring relatert til for eksempel negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, likestilling osv.

Bilde av Susanne Lende
Susanne Lende
leder for kommunikasjon og politikk
995 97 712
susanne.lende@care.no

Jeg snakker gjerne om likestilling og kvinners rettigheter i utviklingsarbeid og humanitært arbeid

Bilde av Marianne Ween
Marianne Ween
Daglig leder
41663290
marianne@kulturalliansen.no

Undertegnede er talsperson for Kulturalliansen, og vil gjerne uttale meg om: • Kulturspørsmål • Kulturfrivillighet • Kulturarenaer • Bruk av spillemidler • Rammebetingelser for frivilligheten • Tilskuddsordninger • Medvikning • Kommuner og fylkeskommuners ansvar for frivillighet

Elise Åsnes
Leder
98054866
elise@spireorg.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Jeg snakker gjerne om internasjonale spørsmål, klima og natur, mat og handelspolitikk

Christian Christensen
Generalsekretær
90 76 70 46
christian@onsketransporten.no

Uttaler meg gjerne om: Frivillighet, Helsefrivillighet, Frivillighet i/og helse, valgfrihet, inkludering, forebygging av sosial isolasjon og utenforskap ved sykdom eller skade, lagbygging, samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og frivilligheten i samspill med den profesjonelle aktøren. Hvorfor kun en veldig liten andel av frivilligheten retter seg mot helse- og omsorgssektoren. Frivillighet og kompetanse, frivillighet og ansvarlighet

Espen Farstad
informasjonssjef
(+47) 90722429
espen.farstad@njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Forbundets primæroppgave er å sikre allmennhetens tilgang til jakt- og fiskemuligheter i framtiden. Derfor har organisasjonen et sterkt engasjement innen naturforvaltning og ulike jakt- og fiskepolitiske spørsmål.

Bilde av Stig Eid Sandstad
Stig Eid Sandstad
Daglig leder
909 646 646
stig@ungitrafikken.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om – organisasjonene – politisk – aktiviteter og kampanjer

Bilde av Stine Schultz Heireng
Stine Schultz Heireng
Generalsekretær
+4741900001
stine@speiding.no

Jeg uttaler meg gjerne om: Friluftsliv og mental helse, frivillighet og sosial bærekraft, Oppvekst, ansvar og selvstendige barn.

Tayyab M. Choudri
Daglig leder
41694303
post@ihsg.no

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Jeg snakker gjerne om inkludering og mangfold, Forebygging av psykisk helse blant innvandrere og flyktninger, Dialog og holdningsskapende arbeid- negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, likestilling osv.

Silje Solvang
Fungerende daglig leder.
90235818
silje.solvang@blindeforbundet.no
Bilde av Lise Friis Pedersen
Lise Friis Pedersen
Konst. generalsekretær
93420292
lise.pedersen@ncf.no

Jeg snakker gjerne om: frivillighet, frivillighetspolitikk, helse/mental helse, folkehelse, Cøliaki, glutenfri mat.

Elisabeth Hatlem
Styreleder,   Foreningen Mot Psykisk Vold
95838195
post@psykisk-vold.no

Jeg snakker gjerne om: Folkehelse, psykisk vold, mental helse.

Meld på en talsperson

Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne siden fyller dere ut skjema for talspersoner. og sender portrettbilde til birgitte@frivillighetnorge.no

Kontaktperson

Bilde av Birgitte Heneide
Birgitte Heneide
Seniorrådgiver kommunikasjon
215 67 666/ 917 58 761
birgitteh@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring