Hopp til hovedinnholdet

Valgkomite

Vedtatt av årsmøtet 5.12.2014

Valgkomiteen i Frivillighet Norge er valgt av og blant medlemsorganisasjonene og har som oppdrag å innstille på nytt styre til årsmøtet i henhold til det vedtektene beskriver. Denne instruksen er vedtatt av årsmøtet og valgkomiteen står fritt til å organisere arbeidet utover dette. Valgkomiteen i Frivillighet Norge er valgt av og blant medlemsorganisasjonene og har som oppdrag å innstille på nytt styre til årsmøtet i henhold til det vedtektene beskriver. Denne instruksen er vedtatt av årsmøtet og valgkomiteen står fritt til å organisere arbeidet utover dette.

Følgende momenter bør være med i valgkomiteens arbeide:

  • Valgkomiteen må sørge for at en bredde av medlemsmassen er representert i styret over tid. Det kan være naturlig å skjele til kategoriene i Frivillighetsregisteret i den anledning.
  • Styremedlemmer skal normalt sett ikke kunne gjenvelges mer enn to ganger.
  • Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og variasjon i alder og etnisitet blant styrets medlemmer.
  • Kandidater må ha tid og mulighet til å delta på andre arrangement og møter i Frivillighet Norge enn styremøter.
  • Kandidatene bør ha erfaring fra ledelse og/eller styrearbeid i frivillige organisasjoner og en nær og aktiv tilknytning til frivilligheten.
  • Kandidatene bør kjenne og arbeide etter Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform og arbeidsform.

Valgkomiteen skal både vurdere kandidater nominert av medlemsorganisasjonene og selv oppsøke aktuelle personer. Selv om styremedlemmene nomineres av en organisasjon er styrevervet personlig.

Forslagsfrist for nominasjoner til styret er senest åtte (8) uker før årsmøtet finner sted.

Valgkomiteen skal i god tid før årsmøtet sende brev til alle medlemsorganisasjoner der det inviteres til å nominere kandidater, opplyses om hvilke posisjoner som er på valg, nominasjonsfrist og hvordan valgkomiteens arbeide vil organiseres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring