Hopp til hovedinnholdet

Forenkling og avbyråkratisering for frivilligheten

Frivillighet Norge jobber for at det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon

Kort om forenkling og avbyråkratisering

 • Frivillighet Norge jobber for at organisasjoner skal få mest mulig tid til å drive med sin kjernevirksomhet og sine aktiviteter.
 • Frivillighet Norge jobber for bedre forutsigbarhet for organisasjonene, for eksempel for at statlige tilskudd til organisasjoner skal gis som driftsmidler og ikke prosjektmidler.
 • Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal "gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtteordningar for frivilligheita og samle dei i ein felles søknadsportal."
 • Hurdalsplattformen sier også at "regjeringa skal fjerne hindringar for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og papirarbeid".
 • Digitalisering og en effektiv statlig forvaltning er blant virkemidlene for å oppnå den ønskede forenklingen.
 • “Å starte og drive en frivillig organisasjon” er en av sju livshendelser definert i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025: Én digital offentlig sektor.

Hovedmålet med forenkling og avbyråkratisering

Det skal være enkelt å starte og drive en frivillig organisasjon. Det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte. Digitalisering og effektiv statlig forvaltning er viktige virkemidler for å oppnå den ønskede forenklingen.

Frivillighet Norge jobber for at mest mulig tid skal gå til organisasjoners kjernevirksomhet og aktiviteter, og minst mulig til administrasjon og rapportering. Forenkling er et viktig verktøy i denne jobben. Det samme er arbeidet for at statlige tilskudd i større grad skal gis som frie driftsmidler, heller enn prosjektmidler. Prosjekttilskudd er mindre forutsigbare og krever mer arbeid både når det gjelder søknad og rapportering.

Mindre byråkrati gir mer aktivitet

Frivillighet Norge mener at tempoet i forenklingsarbeidet må opp. Følgende punkt må prioriteres:

Øke bruken av Frivillighetsregisteret

 • Gjennomføre prinsippet om «Kun en gang» for frivilligheten i praksis. Det offentlige skal innhente informasjon fra Frivillighetsregisteret før frivillige organisasjoner blir bedt om informasjon.
 • Forbedre Frivillighetsregisteret gjennom å registrere flere opplysninger som kan brukes på tvers av tilskuddsordninger.
 • Bruke Frivillighetsregisteret som inngangskriterium i alle nye ordninger for frivillige organisasjoner.
 • Ta i bruk Frivillighetsregisteret som inngangskriterium for Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Forbedre og samordne tilskuddsforvaltningen

 • Etablere en felles søknads- og rapporteringsportal for statlige tilskuddsordninger.
 • Øke bruken av flerårige avtaler om tilskudd.
 • Innføre en regel om at tilskuddsmidler som tildeles senere enn 1. mars, kan overføres til neste kalenderår.
 • Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, som en enklere og mindre byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd.
 • Føre statlig oversikt over driftstilskudd og prosjekttilskudd over tid.
 • Prioritere saksbehandlingen av tilskudd høyere, slik at organisasjonene unngår unødvendig venting på søknadssvar.

Forenkling av etablering og drift av organisasjoner

 • Utvikle en offisiell veileder for etablering av foreninger, i samarbeid med Frivillighet Norge.
 • Innføre en enkel løsning for sjekk og videre oppdatering av politiattester for frivillige roller der det er krav om dette.
 • Innføre en regel om at det offentlige skal vurdere konsekvensene for frivillige organisasjoner i alle forslag om lover og forskrifter som kan påvirke dem.

Sikre frivilligheten en plass rundt bordet

 • Involvere frivillige organisasjoner i politikkutviklingsprosesser som berører deres rammevilkår og interesseområder, og sikre aktiv medvirkning i disse prosessene, blant annet gjennom å gi god tid til å delta i høringer.
 • Opprette Forenklingsråd for frivilligheten, slik det er varslet i Frivillighetsmeldingen. Rådet må gis en sentral rolle for å sikre framdrift i arbeidet med forenkling for frivilligheten. Frivillig sektor må ha god representasjon i rådet.


Last ned kravene som en plakat

Vi har laget en plakatversjon av kravene, som kan lastes ned og brukes digitalt eller trykkes opp av de som måtte ønske det.

Digital versjon

Versjon til trykk

en plakat
Frivillighet Norges krav til forenkling

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring