Hopp til hovedinnholdet

Skattefradrag for gaver

Vi vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Kort om skattefradrag for gaver

 • Gaver er en viktig inntektskilde for mange frivillige organisasjoner
 • For å stimulere til at flere skal gi gaver kan personer og bedrifter få skattefradrag for gaver de har gitt til godkjente frivillige organisasjoner
 • Frivillighet Norge vil at det skal bli enklere å delta i Skattefradragsordningen gjennom at ordningen knyttes til Frivillighetsregisteret
 • Frivillighet Norge vil at gaver til lokale lag og foreninger også skal kunne gi skattefradrag
 • Frivillighet Norge jobber også for at det fradragsberettigede beløpet skal heves til 100 000 kroner for bedrifter

Skattefradragsordningen er ikke en tilskuddsordning, men en incentivordning for å stimulere skatteytere til å gi gaver til frivillige organisasjoner. Gaver er en viktig inntektskilde for frivillig sektor, og skattefradragsordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning for de frivillige organisasjonene.

Organisasjoner som skal delta i ordningen må forhåndsgodkjennes av Skatteetaten, som fører en liste over godkjente organisasjoner. Det stilles blant annet krav om at organisasjonen skal ha nasjonalt omfang. Stiftelser som skal godkjennes må i det året gaven gis motta offentlig støtte.

Skattefradragsordningen er hjemlet i skatteloven § 6-50.

Historikk i saken

 •  
  2019:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 50 000 kroner

 •  
  2018:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 40 000 kroner

 •  
  2017:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 30 000 kroner

 •  
  2016:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 25 000 kroner, og Frivillighet Norges opprinnelige krav for beløpsgrensen for privatpersoner ble dermed innfridd

 •  
  2015:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 20 000 kroner

 •  
  2014:

  Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget anbefaler i sin rapport «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» (NOU 2014:13) å fjerne fradragsordningen. Frivillighet Norge kritiserte forslaget

 •  
  2014:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 16 800 kroner

 •  
  2012:

  Finansdepartementet fikk anledning til å stenge organisasjoner med formål som strider mot vedtak i FNs sikkerhetsråd ut fra ordningen

 •  
  2011:

  Ordningen ble utvidet til å gjelde gaver gitt til frivillige organisasjoner i hele EØS-området. Dette var en viktig seier for frivillig sektor, for et annet alternativ var å legge ned ordningen

 •  
  2005:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 12 000 kroner

 •  
   
  2000:

  Skattefradragsordningen ble innført av Bondevik II-regjeringen

 •  
 

Nøkkeltall

Omfanget på gaver gitt gjennom skattefradragsordningen har økt hvert år siden den ble innført i 2003, og i 2017 ble det gitt gaver for over 4 milliarder kroner i ordningen.

Over 800 000 skatteytere (personer og bedrifter) mottok skattefradrag gjennom skattefradragsordningen i 2017.

Over 600 organisasjoner er godkjent for å motta gaver med fradragsrett for giveren (november 2019).

Nettverksgruppe

Nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser er ansvarlig for det faglige arbeidet med saken.

Kontaktperson

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring