Hopp til hovedinnholdet

Skattefradrag for gaver

Vi vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Kort om skattefradrag for gaver

 • Gaver er en viktig inntektskilde for mange frivillige organisasjoner
 • For å stimulere til at flere skal gi gaver kan personer og bedrifter få skattefradrag for gaver de har gitt til godkjente frivillige organisasjoner
 • Frivillighet Norge vil at det skal bli enklere å delta i Skattefradragsordningen gjennom at ordningen knyttes til Frivillighetsregisteret
 • Frivillighet Norge vil at gaver til lokale lag og foreninger også skal kunne gi skattefradrag
 • Frivillighet Norge jobber også for at det fradragsberettigede beløpet skal heves til 100 000 kroner for bedrifter

Skattefradragsordningen er ikke en tilskuddsordning, men en incentivordning for å stimulere skatteytere til å gi gaver til frivillige organisasjoner. Gaver er en viktig inntektskilde for frivillig sektor, og skattefradragsordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning for de frivillige organisasjonene.

Organisasjoner som skal delta i ordningen må forhåndsgodkjennes av Skatteetaten, som fører en liste over godkjente organisasjoner. Det stilles blant annet krav om at organisasjonen skal ha nasjonalt omfang. Stiftelser som skal godkjennes må i det året gaven gis motta offentlig støtte.

Skattefradragsordningen er hjemlet i skatteloven § 6-50.

Historikk i saken

 •  
  2021:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp senkes til 25 000 kroner

 •  
  2019:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 50 000 kroner

 •  
  2018:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 40 000 kroner

 •  
  2017:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 30 000 kroner

 •  
  2016:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 25 000 kroner, og Frivillighet Norges opprinnelige krav for beløpsgrensen for privatpersoner ble dermed innfridd

 •  
  2015:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 20 000 kroner

 •  
  2014:

  Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget anbefaler i sin rapport «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» (NOU 2014:13) å fjerne fradragsordningen. Frivillighet Norge kritiserte forslaget

 •  
  2014:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 16 800 kroner

 •  
  2012:

  Finansdepartementet fikk anledning til å stenge organisasjoner med formål som strider mot vedtak i FNs sikkerhetsråd ut fra ordningen

 •  
  2011:

  Ordningen ble utvidet til å gjelde gaver gitt til frivillige organisasjoner i hele EØS-området. Dette var en viktig seier for frivillig sektor, for et annet alternativ var å legge ned ordningen

 •  
  2005:

  Maksimalt fradragsberettiget beløp økes til 12 000 kroner

 •  
   
  2000:

  Skattefradragsordningen ble innført av Bondevik II-regjeringen

 •  

Nøkkeltall

Omfanget på gaver gitt gjennom skattefradragsordningen har økt hvert år siden den ble innført i 2003, og i 2017 ble det gitt gaver for over 4 milliarder kroner i ordningen.

Over 800 000 skatteytere (personer og bedrifter) mottok skattefradrag gjennom skattefradragsordningen i 2017.

Over 600 organisasjoner er godkjent for å motta gaver med fradragsrett for giveren (november 2019).

Nettverksgruppe

Nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser er ansvarlig for det faglige arbeidet med saken.

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring