Hopp til hovedinnholdet

Strandryddeuka 2022

Stranryddeuka arrangeres av Hold Norge Rent. Gjennom kunnskapsformidling og ryddeaksjoner har vi som mål å spre en bevissthet i befolkningen.

Banner for Strandryddeuka

I løpet av Frivillighetens år har vi hatt mulighet til å spre bevissthet til nye målgrupper. Våre hovedmålgrupper dette året har vært tidligere og nye frivillige ryddere, kommuner, studenter, Norsk idrett, trossamfunn og HNRs nettverk. Engasjementet har blitt skapt i samarbeid med lokale partnere over hele landet, med både arrangementer kommunikasjonskampanjer i sosiale og tradisjonelle medier. Gjennomføringen av prosjektet ble inndelt i «Veien til Strandryddeuka», som varte fra 19. mars til 9. september, og «Strandryddeuka» 9.-18. september.

Gjennomførte aktiviteter i «Veien til Strandryddeuka»:

 • Opprettelse av arrangementskalender med hensikt å gjøre alle arrangementer lettere tilgjengelig for frivillige.
 • Opprettelse av støtteordning med utdeling av 1 million kroner til arrangementer som er knyttet til frivillige opprydding.
 • Gjennomføring av mer enn 30 ulike arrangementer hvor Strandryddeuka har blitt promotert. Dette har blant annet vært frokostmøter, foredrag, samlinger, ryddeaksjoner og konferanser.
 • Vårryddedagen 19. mars er en regional ryddeaksjon som sparket i gang Veien til Strandryddeuka. Hovedarrangementet denne dagen ble arrangert i Stavanger i samarbeid med Clean Shores.
 • Hold Norge Rent-konferansen ble gjennomført 3. – 4. mai i Trondheim med ryddeaksjoner i lokalmiljøet og oppfordring ut til et bredt nettverk om å engasjere til Strandryddeuka i Frivillighetens år.
 • Nordisk strandryddedag ble gjennomført i Oslo 7. mai. Den ble også gjennomført i de øvrige nordiske landene og blant annet markert med en livestream på Instagram.
  Frokostmøte om frivillig opprydding 31. august.
 • Utvikling av materiell i samarbeid med Brunch med hensikt å rette oppmerksomhet mot frivillige ryddere.
 • Deltakelse i Frivillighet Norges podkast med Solveig Kloppen.
 • Etablering av nettside med informasjon om hvordan frivillige kan bidra.
 • Månedlige «ryddehelter» med hensikt å rekruttere og inspirere nye ryddere har blitt vist frem i tradisjonelle og sosiale medier i tillegg til nettsiden til Hold Norge Rent.
 • Telenor Yng laget en «long read» med unge ryddere med hensikt å inspirere flere unge til å bidra med rydding.
 • Kontakt ut mot flere sentrale studiesteder i de store norske byene med hensikt å mobilisere flere unge voksne.
 • Gjennom Seilforbundet, Volleyballforbundet, Fotballforbundet, Skiforbundet og Norges Idrettsforbund sentralt har det blitt sendt ut informasjon om rydding for barn og unge.
 • Gjennom samarbeidspartnere og nettverk har kommuner, skoler, idrettslag, barnehager og fritidsklubber blitt informert om Strandryddeuka og mottatt relevant materiell.

Gjennomførte aktiviteter i «Strandryddeuka»:

Strandryddeuka er en nasjonal mobiliseringskampanje som oppfordrer alle til å bli med på opprydding, enten det er i egen regi eller i forbindelse med et arrangement. Hvert år lager vi temadager som gjør det enkelt for personer eller organisasjoner å knytte seg til en passende dag. Disse dagene er kun til inspirasjon og dette var temadagene i 2022:
9.-11. september: Tur med mening i samarbeid med Norsk Friluftsliv
12. september: Vi rydder på land
13. september: Idrettens dag – Vi rydder på hjemmebane
14. september: Rydd med jobben
15. september: Barnas dag
16. september: Studentenes dag
17. september: Den store Strandryddedagen (dette er også den Internasjonale strandryddedagen)
18. september: Vi rydder under vann

For hver temadag gjennomførte Hold Norge Rent et hovedarrangement i samarbeid med en lokal aktør.

Både før og under Strandryddeuka opplevde vi et stort engasjement blant kommuner, skoler, idrettslag, bedrifter/arbeidsplasser og andre frivillige ryddere. En IPSOS-undersøkelse på slutten av året viste følgende:

 • Antall aksjoner registrert i Rydde i forbindelse med Strandryddeuka 2022: 487, som er en 47 prosent økning fra 2021
 • Totalt antall ryddeaksjoner registrert i Rydde hittil i 2022: 3 503
 • 36 936 kg søppel registrert plukket
 • Antall artikler publisert: 316 artikler i perioden 01.01.2022 – 23.09.2022
 • Antall radio- og TV-oppslag: 11
 • Total rekkevidde i sosiale medier: 1 169 771 i perioden 01.08.2022 – 23.09.2022
 • Engasjement i sosiale medier: 20 978 i perioden 25.08.2022-21.09.2022 - Antall registrerte frivillige: 8 984
: tre turkledde mennsker og et menneske ikledd drakten til Aukrustfiguren Ludvig.
Den kjente Aukrustfiguren Ludvig er med på å holde Norge rent. Her sammen med prosjektleder for opprydding i Hold Norge Rent, Heidi Gromstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav og generalsekretær for Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen under åpningen av Strandryddeuka på Sognsvann. Foto: Hold Norge Rent

Frivillighetens år 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring