Hopp til hovedinnholdet

Bakgrunn for rapporten

Jente som får hjelp av speidere på taubro
Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillige organisasjoner består av mennesker som kommer sammen for
å engasjere seg i en sak, organisere aktiviteter som de er interessert eller for å være sammen med andre som er engasjert i det samme som en selv.

Det er verdifullt for samfunnet vårt at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter som finnes i frivillig sektor, og finner noe de har lyst til å engasjere seg i eller være med på. Dette er med på å skape god folkehelse, fellesskap i lokalsamfunn og bygger demokratiet vårt.

Prosjektet dugnad for økt deltakelse handler om hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner kan bidra til mer rekruttering inn i frivilligheten, som igjen kan bidra til å forebygge ensomhet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Frivillighet Norge har foretatt en stor nasjonal kartlegging om samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor med
to spørreundersøkelser, én til alle lag
og foreninger, og en til kommuner og kommunalt ansatte i Norge. Kartleggingen er en del av prosjektet «Dugnad for økt deltakelse». Organisasjonsundersøkelsen våren 2022 ble besvart av over 4500 lokallag, fra alle landets fylker.

Rapporten trekker også frem kontakt
med kommunen, og kommunen som tilrettelegger som forbedringsområder for mer samarbeid og økt deltakelse i frivillige organisasjoner.

Denne rapporten baserer seg på funn fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til offentlige ansatte i kommunen.