Hopp til hovedinnholdet

Hovedfunn

Denne undersøkelsen handler om økt deltakelse

0
av respondentene oppgir at deres kommune har en ansatt med ansvar for kontakt med frivillig sektor
0
av respondentene er helt enig i at kommunen ønsker å legge til rette for at flere kan delta i frivillige organisasjoner
0
oppgir at deres kommune lykkes med samarbeid med skole, utekontakter, NAV og helsepersonell for informasjon om frivillige organisasjoner
0
av respondentene oppgir at mangel på ansattressurser hindrer deres kommune å legge bedre til rette for organisasjonene