Hopp til hovedinnholdet

Om Frivillighet Norge

Frivillig.no og Ungfritid.no bilder av nettsider
Frivillighet Norge driver verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no, på vegne av frivilligheten, med mål om rekruttering av nye frivillige, deltakere, medlemmer og tillitsvalgte til frivillige organisasjoner over hele landet.

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 350 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.

Frivillighet Norge har sekretariatet for Frivillighetens År 2022 hvor økt deltakelse er ett av tre mål med dette markeringsåret.

Frivillighet Norge driver verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no, på vegne av frivilligheten, med mål om rekruttering av nye frivillige, deltakere, medlemmer og tillitsvalgte til frivillige organisasjoner over hele landet.