Hopp til hovedinnholdet

Møteplass folkehelse

Møteplass folkehelse har som mål om å styrke samarbeidet mellom offentlig- og frivillig sektor på folkehelsefeltet

Johannes Hegglund
Assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon Johannes Hegglund snakker på møteplass Folkehelse i Arendal, 14. august 2019

Møteplass folkehelse har som mål om å styrke samarbeidet mellom offentlig- og frivillig sektor på folkehelsefeltet. Dette gjøres gjennom å lage konferanser og møteplasser med forskjellige temaer knyttet til frivillighet og folkehelse.

Arrangementene er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge og får støtte over statsbudsjettet.

Kontaktpersoner

Bilde av Brita Brekke

Relaterte nyheter

 • Møteplass folkehelse – snakker vi for mye om folkehelse?

  Frivilligheten skaper fellesskap hvor folk kommer sammen for å gjøre aktiviteter, kjempe for en sak eller på annen måte gjøre noe de er opptatt av og synes er viktig. Det er viktige arenaer for å bekjempe utenforskap, ensomhet og gi folk en meningsfull hverdag. Allikevel synger vi ikke nødvendigvis i kor, eller vedlikeholder gamle fyrtårn for helsa sin del. Kan for mye oppmerksomhet på folkehelse ta helsa ut av frivilligheten? Det var tema på møteplass Folkehelse under Arendsalsuka.

  Publisert: 17.08.22

  Oppdatert:
 • Hvordan har pandemien påvirket frivilligheten?

  Frivillighet Norge inviterte i samarbeid med Hdir, HOD og KS til konferansen Møteplass folkehelse. Temaet for dagen var frivillighet og folkehelse etter krisen når i underkant hundre organisasjoner samlet seg på Sentralen i Oslo 8. november. Samlingen ble ledet av Isa Maline Isene, styreleder i LNU som åpnet konferansen som har som formål å styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor.

  Publisert: 15.11.21

  Oppdatert:
 • Møteplass Folkehelse på Arendalsuka: Frivilligheten etter koronapandemien

  Koronapandemien har hatt store konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Aktivitetene har stengt ned og da har også inntekter, frivillige og medlemmer forsvunnet. Frivillighet Norge arrangerte debatt om dette viktige temaet den 18. august på Arendalsuka med deltakere fra LNU, FFO, Kulturalliansen, NIF, Sparebankforeningen og Aker fylkeskommune.

  Publisert: 19.08.21

  Oppdatert:
 •  
  Seniorer i frivilligheten er folkehelse

  PRESSEMELDING: I anledning verdensdagen for eldre 1. oktober lanserer ProAge i samarbeid med Frivillighet Norge, en ny rapport der vi har sett på mulighetene for en engasjert og aktiv alderdom gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Frivillighet – også når du er arbeidsledig

  700  000 personer i aldersgruppen 20-66 år står utenfor arbeidsliv eller utdanning, det som i statistikken omtales som utenforskap. Disse kan være i kortere eller lengre arbeidsledighet, eller ha falt utenfor på grunn av utfordringer knyttet til helse eller annet. Av disse er omkring 330  000 uføretrygdede.  

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Ting skjer når man snakker sammen

  I 2019 har Møteplass folkehelse samarbeidet med Stiftelsen Dam og arrangerte en stor folkehelsedag i Oslo 20. mars med fokus på hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til å forhindre utenforskap, ensomhet, og jobbe for bedre folkehelse. Dagen ble åpnet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 •  
  Folkehelsemelding lansert

  PRESSEMELDING: Den 5. april 2019 ble Folkehelsemeldingen lagt frem på Sørenga i Oslo. Den sier at Regjeringen vil fortsette sitt systematiske arbeid for forebygging av ensomhet. Frivilligheten tar utfordringen.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring