Hopp til hovedinnholdet

Besøkstjenesten Røde Kors og rekrutteringsstrategi

Med rundt ti tusen frivillige som når ut til tjueseks tusen brukere er besøkstjenesten til Røde Kors en av de største frivilligaktivitetene i landet. Da aktiviteten opplevde at de frivillige ble stadig eldre, og flere gikk fra å bli frivillige til å bli brukere, måtte de ta grep for å nå nye og yngre grupper. Det ble satt i gang et prosjekt for å utvikle en rekrutteringsstrategi, som endte i strategien «Fem steg til målrettet rekruttering».

Fem steg til målrettet rekruttering
Røde Kors har identifisert fem steg til målrettet rekruttering. Hvert steg kan tilpasses lokale forhold og behov. Last ned hele dokumentet i bunnen av artikkelen. FOTO: Røde Kors

Lokale behov må være ivaretatt

Rekrutteringsstrategien er et resultat av et to år langt prosjekt, støttet av Helsedirektoratet. Arbeidet med strategien startet med å kartlegge aktivitetens og lokallagenes behov. Alle lokallag ble kontaktet, og fikk mulighet til å komme med sine innspill i digitale møter. «I Røde Kors er det alltid de lokale behovene som skal styre tiltakene,» forteller Kaia Vedlog Kveen, fagrådgiver i Norges Røde Kors. «Det er viktig med stor lokal medbestemmelse, og vi har mindre gode erfaringer med nasjonale rekrutteringer. Rekruttering skjer lokalt, og strategien må reflektere dette,» fortsetter hun. Å lage en strategi for alle lokalforeninger i Norge var en utfordring. Røde Kors har lokalforeninger i nesten alle norske kommuner, fra Oslo og Bergen til Fjaler og Sulitjelma. Å lage konkrete tiltak som passet alle, viste seg å være nesten umulig. Løsningen ble funnet hos Dansk Røde Kors, som beskriver fem steg til målrettet rekruttering. «Fordelen med de fem stegene er at de er veldig konkrete, men legger opp til stor lokal variasjon,» sier Torben Bjørke-Henriksen, gruppeleder for migrasjon, eldre og krim, der besøkstjenesten ligger. «Stegene kan brukes av på alle nivåer, i store og små lokalforeninger og -lag. Rekrutteringsplanen er lett å fylle ut, og hjelpespørsmålene gjør det enkelt å tilpasse de konkrete tiltakene til lokale behov,» påpeker han. «For eksempel, hvis du i første steg beskriver en aktivitet som handler om å gå tur på dagtid, så vil du i steg to antageligvis beskrive en godt voksen, kanskje pensjonert person som ikke trenger noen spesielle egenskaper. I steg tre vil du velge lokalsamfunnet heller enn det digitale fellesskapet, og steg fire en annonse i lokalavisen? Steg fem, oppfølging, er veldig viktig. Eldre frivillige har ofte mer behov for person til person- oppfølging. Og vipps, så har du en rekrutteringsplan,» forklarer Kaia.

Bilde av Kaia Vedlog Kveen
Lokale behov må ivaretas i rekrutteringsstrategien fordi rekruttering skjer lokalt. FOTO: Røde Kors

Strategien brukt med suksess

Strategien er utviklet i et prosjekt rettet mot Besøkstjenesten, men endte opp med et resultat som kan brukes av alle. Røde Kors tok seg likevel tid til å teste strategien, før de anbefalte den til hele organisasjonen. Erfaringene var svært gode. «Besøkstjenesten i Oslo fikk omtrent hundre nye frivillige,» forteller Bjørke-Eriksen. «Fra hovedkontoret bisto vi med en del maler med ferdiglagde brosjyrer og annonser, både for bruk i aviser og på internett, som lokalforeningene kan laste ned og sette inn sin informasjon. Vi vet at ikke alle lag, foreninger og organisasjoner har de samme mulighetene som vi har. Men om det finnes ressurser, er dette noe vi i Røde Kors anbefaler,» understreker han.

Bilde av Torben Bjørke-Henriksen
De konkrete stegene hjelper lokalforeninger, store og små, til å lage sin egen strategi! FOTO: Røde Kors

Viktig med rask kontakt

Det viktigste med rekrutteringen, er å være klar for å ta imot nye frivillige. Hvis det tar for lang tid fra en ny frivillig melder seg, til den kommer i kontakt med organisasjonen, forsvinner motivasjonen, og troverdigheten til organisasjonen svekkes. «Frivilligheten er utålmodig, og strategien må romme dette,» påpeker Kaia Vedlog Kveen. «Nye frivillige må kontaktes raskt, og helst settes raskt i aktivitet. Dersom aktiviteten ikke er i gang, invitere til samling, en sommerfest eller andre fora der frivillige kommer sammen. La nye frivillige «skygge» rutinerte frivillige hvis de mangler opplæring eller kurs. De fleste frivillige blir frivillige for å hjelpe andre og bidra, men de blir fordi de føler at de får noe igjen og føler seg nyttige. Det kan ta opp til et år å skape dette båndet til aktiviteten og organisasjonen,» fortsetter hun. Kaia og Torben er enige om at selv med de beste strategier og planer, så er ikke rekruttering lett. «Det må jobbes med, og det må gjøres tiltak. Og så må man feire hver eneste nye deltager, og ikke bli lei seg for alle man ikke når ut til. Hver enkelt deltager gjør en forskjell!» avslutter Kaia.

Bilde av en blid frivillig, sammen med en bruker av besøkstjenesten
Besøkstjenesten i Røde Kors lagde en ny rekrutteringsstrategi for å nå ut til yngre frivillige. FOTO: Røde Kors

Besøkstjenesten Røde Kors tips til rekrutteringsstrategi:

  • Bruk kunnskap om rekruttering til å lage tiltak
  • Ha en plan, og være realistiske
  • Bli kjent med lokalsamfunnet det skal rekrutteres i
  • Husk på mottak, og følg opp raskt
  • Skap sosiale fellesskap, det er med på å holde på frivillige
  • Planlegg for evaluering

Fem steg til målrettet rekruttering

Veileder Rekruttering Røde Kors

Last ned som PDF