Hopp til hovedinnholdet

Les om Harstads Åpen hall- prosjekt

Hva skal barn og unge i Harstad finne på i feriene? Det var spørsmålet nyansatt fritidskoordinator i Harstad Martin Larsen Karlsen spurte seg når han tenkte på nye aktiviteter for å nå ut til flere og nye deltagere. Med begrensede ressurser måtte han tenke enkelt, og for å få med flest mulig måtte han tenke så lav terskel som mulig. Svaret ble Åpen hall.

Startet som sommerprosjekt

Det var i utgangspunktet sommeren Karlsen hadde i tankene, da han sendte en søknad om støtte til Troms Holding AS. «Vi ønsket å få til Åpen hall i sommerferien som en inkluderende og åpen møteplass for barn og unge,» forteller Karlsen. «Vi søkte midler til å ansette to ansvarspersoner som skulle drive tilbudet gjennom sommeren, og det fikk vi! Siden idrettshallen er eid av kommunen, min stilling er i kommunen, og tilbudet er for barn og unge, så fikk vi låne den gratis,» fortsetter han. Dette gjorde at det også var mulig for å ha hallen åpen i vinterferien. To ansvarlige voksne skulle være i idrettshallen og holde den åpen fra 11:00 – 14:00.

Bilde av Hålogalandshallen
Harstad arrangerte Åpen Hall i Hålogalndshallen. Fordi den er kommunal, var den gratis å bruke.

Krevde litt forarbeid

Selv om tilbudet skulle være enkelt og lavterskel, krevde det noen forberedelser. «Vi hadde ikke tenkt å organisere for mange aktiviteter i hallen, barna og ungdommen skulle få bestemme litt selv hva de ville gjøre. Men vi kjøpte likevel inn noen baller, vester og kjegler, samt støttebandasjer, isposer og plaster i tilfelle noe skulle skje, pluss litt annet. Totalt ble det ca. 4000 kroner. Men da kan vi gjenbruke mye av dette i sommer,» påpeker Karlsen.

I tillegg måtte han få ut informasjon til alle barn og unge. Derfor ble det sendt ut info til alle skoler, eksisterende fritidsaktiviteter og integreringsenheten. En av rektorene likte tilbudet så godt, at han foreslo at Karlsen skulle lage en presentasjon som elevrådene kunne presentere på sine skoler. «Vi lagde powerpointen kort og konsis. På siste side hadde vi bilde av meg og min kollega, slik at barna og ungdommene visste hvem som var ansvarspersonene, og hadde et ansikt de kjente igjen når de kom. Mange elevråd brukte presentasjonen, og vi tror dette bidro til at mange kom,» forteller Karlsen.

Stor suksess med enkle aktiviteter

For mange kom! Den første dagen i vinterferien tok hele 55 barn turen til idrettshallen. «Vi ble litt overrasket og overrumplet,» innrømmer Karlsen. Mange kom for å spille fotball, og dette skapte noen gnisninger både mellom barna, og barna og de ansvarlige voksne. «Barna ville være på lag med sine venner, og så ble det en del klaging på dommeren da kampen ble satt i gang,» forteller Karlsen. Men det ble løst ved at en av de ansvarlige voksne selv ble med i spillet. Med fokus på å oppmuntre og heie på deltagerne, og ikke ta spillet så seriøst, ble det mer avslappa stemning. De andre som ikke spilte fotball, ble med på kanonball eller lekte for seg selv. Ut over uken var det mellom 40 og 45 barn innom hver dag. Stort sett de samme deltagerne som første dagen. «Frafallet var størst i «Fotballgruppa». De hadde nok forventet et mer konkret «fotballopplegg», og så ble det mest lek,» mener Karlsen. Mange kom med en venn eller to, men noen kom alene. «Da fungerte kanonball som en god isbryter. De som kom alene ble med på et lag og raskt integrert i leken,» forteller han fornøyd.

Ansvarlige for aktiviteten: Martin og Christian
Aktivitetsansvarlige presenterer seg for skoleelever i PowerPoint. En viktig del av prosjektet var å være tydelig på hvem som var ansvarlige, og gjøre deltagerne trygge på dem som aktivitetsledere.

Verdifull erfaring før sommeren

Åpen skole var svært vellykket. Det var likevel ikke helt uten problemer. De fleste deltagerne var mellom åtte og tretten år, og det var et stort spenn i alder. Da var det utfordrende å gjøre aktivitetene morsomme for alle. «En åtteåring får ikke så mye ut av å spille fotball med en trettenåring. De får ikke ballen, og begynner fort å kjede seg. Da må man ta ned konkurranseaspektet, oppfordre til å spille på lag og ta alle med. Isposelageret ble brukt opp, uten at det var de store skadene, heldigvis. Vi hadde numrene til de fleste foreldrene med små barn, som vi kunne ringe hvis noe skjedde. Vårt viktigste verktøy var fløytene vi kjøpte. Det ble mye fløyting, for å si det sånn! At vi bare var to, gjorde også at vi ikke fikk fulgt opp så mange en til en. Kanskje vi kunne involvert flere, kanskje vi kunne forsøkt å samarbeide med noen lokale foreninger og organisasjoner om noen frivillige. Vi har gjort oss mange gode erfaringer som vi tar med oss inn i sommeren, og ser at Åpen hall er et populært og ønsket tilbud som når ut til mange som trenger det,» avslutter Martin Larsen Karlsen.

Martins tips til Åpen hall:

  • Søk en støtteordning for aktiviteter til barn og unge. Bruk for eksempel stotte.ungfritid.no eller tilskudd.no for en oversikt over hva som finnes, hvis ikke du kjenner til en fra før.
  • Samarbeid med skoler om å få ut informasjon om tilbudet. Bruk gjerne elevråd og kommunale ungdomsråd. Avsender av budskapet er viktig for hvor attraktivt det er for barna og ungdommen å delta.
  • Organiser enkle aktiviteter, og delta gjerne selv. Slik bidrar du til å dempe konflikt og konkurransenivået.
  • Møt opp tidlig! Mange av barna som deltok var der 15-20 minutter før åpningstid.
  • Samarbeid godt med hallmester/driftsansvarlig. Det er de som kjenner og kan bygget best.
  • KJØP FLØYTE!

Last ned hele Martins PowerPoint- presentasjon

Åpen hall PP

Last ned som PDF