Hopp til hovedinnholdet

Les om Tvedestrand frivilligsentrals utlånsordning

Da Tvedestrand trengte et sted der barn og unge kunne låne utstyr til fritidsaktiviteter, tok lokale ildsjeler fra Frivilligsentralen ansvar. Resultatet er blitt en utlånssentral med over 850 ulike ting til utlån. Alt er selvsagt gratis, og gir flere en mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt muligheten til å være med på.

Bilde av hyller med skateboards og hjelmer
På utlånssentralen har de mye forskjellig utstyr som barn og unge kan låne helt gratis! Foto: Privat/Tvedestrand Frivilligsentral

Gratis i låne, men ikke å drifte

Å etablere og administrere en utlånssentral krever innsats og ressurser. I Tvedestrand kommer mye av innsatsen fra Lars Molleklev, tidligere daglig leder over 12 år. Arne Martin Gjøseid er nå fungerende daglig leder i en kort periode, før ny daglig leder tiltrer 1.september. Arne Martin sitter også i styret og har god kunnskap om Tvedestrand frivilligsentral. Han forteller at ressursene kom fra ulike støtteordninger som Gjensidigestiftelsen, lokale banker og bedrifter. Fylkeskommunen er også en viktig støttespiller, og bidrar med penger til drift. "Da utlånssentralen startet opp, ble det brukt mye tid på å søke om penger," forteller Arne Martin Gjøseid. "Vi trengte utstyr, og utstyret måtte være av god kvalitet. Derfor kjøpte vi mye nytt. Samtidig var det viktig for oss å legge oss på et riktig nivå. Barna og ungdommen som låner, har ikke behov for konkurranseski eller -sykler. De trenger enkelt og solid utstyr, og det får de her," fortsetter han. Utlånssentralen tar også imot donasjoner, men det er ikke alt som kan brukes. "Dessverre, det er mange som kommer og vil gi bort ulikt utstyr, og vi er veldig takknemlige for alle som vil bidra, men vi kan ikke ta imot alt. Ikke ta det som et tegn på at vi ikke setter pris på tanken, for det gjør vi," understreker Arne Martin.

Bilde av snøbrett
Det er viktig å tenke på hvilke årstid det er størst behov for utstyr. Utlånssentralen har mye vinterutstyr til aktivitetsdager som skoler arrangerer, som sikrer at alle får delta. Foto: Privat/Tvedestrand Frivilligsentral

Tenkte på målgruppe

En annen viktig ting i etableringsfasen var å finne ut av hvem som var målgruppen for utlånsordningen, og hvilke type utstyr som skulle kjøpes inn. Utlånsordningen retter seg mot skoleklasser, og utstyret er ofte i bruk på ulike aktivitetsdager skolene arrangerer. For å sikre at alle kan bli med, låner klassene ski til skidager, og sykler til sykkelutflukter. Derfor er det disse tingene det er flest av i utstyrsutvalget. Det har også mye å si for driften. Både sykler og ski trenger vedlikehold, og må justeres for bruk til de som låner dem. Dette er et viktig ansvar for de som jobber med utlånet. "Det hjelper å være litt handy," sier Arne Martin. "Vi har regnet oss frem til at vi bruker omtrent 750 timer i året på å drifte denne utlånssentralen, og en del av dette er mekking og ordning av utstyret før og etter bruk. I tillegg kommer oppgavene med å holde orden på lageret og rydde, slik at det blir lett å finne frem til riktig utstyr. Det er viktig at ansvaret for dette er tydelig fordelt, og at man vet hvordan det gjøres. Man må tidlig lage gode rutiner for drift og opplæring, så alle vet hva de skal gjøre," fortsetter han.

Bilde av Arne Martin Gjøseid med sitat
Vi har mye ubrukte frivillighetsressurser rundt oss, og vi må bli flinkere til å fortelle dem hva de kan bidra med! Foto: Privat/Lions

Kommunen og frivilligheten på banen

Utlånssentralen står nå ovenfor en ny endring. Etter noen år i kjelleren på biblioteket, ser de seg om etter et nytt lokale. Dette vil bedre tilgjengeligheten til sentralen. Kommunen tar over driften, og samtidig er det et ønske om å koble på den lokale frivilligheten for å skire bærekraftig drift. Arne Martin har noen tanker rundt dette. "Det er mye ubrukte ressurser der ute, i form av pensjonister og eldre som har hatt et langt liv i arbeid, og som nå trenger noe å gjøre. Mange har akkurat den kompetansen som utlånssentralen trenger," sier han ivrig. Arne Martin er selv mangeårig medlem av Lions, og har et brennende engasjement for frivillig arbeid. Derfor håper han kommunen vil henvende seg til de ulike organisasjonene, lagene og foreningene i lokalsamfunnet for å finne folk som vil bidra. "Kommunen og frivilligheten må samarbeide for å finne en god driftsmodell. Og med fortsatt støtte fra fylkeskommunen, vil sentralen bidra til at flere får vært med i fritidsaktiviteter i mange år fremover. Det er utrolig viktig både i folkehelse- og integreringsarbeidet," avslutter Arne Martin.

Tvedestrand Frivilligsentrals tips til å etablere en utlånsordning

  • Søk penger fra nasjonale og lokale støtteordninger.
  • Knytt kontakter i kommunen og fylkeskommunen.
  • Finn ut hvem som er målgruppen for utstyret som leies ut.
  • Etablere gode rutiner for drift og opplæring.
  • Tenk på lokaler. Utstyret må være tilgjengelig for de som vil låne.