Hopp til hovedinnholdet

Miljøagentenes samarbeid med skolene

Skolen er et sted der frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan nå ut til mange barn og unge, men oppleves også for noen å være en vanskelig arena å komme inn på. Miljøagentene er en organisasjon som har lykkes i samarbeid med skolen. Det har krevd systematisk jobbing, men resultatene er verdt det!

Når ut til 20 000 barn per år

En av samarbeidene Miljøagentene har med skolene er Batterijakten, en årlig kampanje som engasjerer 20 000 fjerdeklassinger ved å arrangere en konkurranse mellom skolene om hvem som kan samle flest batterier. Kampanjen har pågått siden 2013, og har vokst hvert år. I 2023 var det over 900 klasser som var påmeldt. Ingvild Swane, Prosjektkoordinator hos Miljøagentene, forklarer hvordan kampanjen har samarbeidet med skolene for å utvikle seg og vokse. «Da vi startet kampanjen, var vi veldig nøye med å velge oss ut en målgruppe,» forteller Ingvild. «Deretter satte vi sammen en pakke, med undervisningsopplegg og nettressurser, tilpasset denne målgruppen. Vi opplevde å få bedre respons da vi knyttet kampanjen opp til en sak, istedenfor å "bare" tilby oss å komme og presentere oss» fortsetter hun. Miljøagentene brukte opplæringsplaner og -mål aktivt for å lage materiale som bidro til undervisningen av fjerdeklassingene. «Vi skjønner at ikke alle organisasjoner har ressurser til å lansere en nasjonal kampanje,» understreker Ingvild, «men rådet er å finne ut hvordan organisasjonens arbeid eller formål kan knyttes til noe elevene skal gjøre eller lære uansett. Da er det lettere å argumentere overfor skoleledelsen og lærerne,» påpeker hun.

Tre barn som leker
Å identifisere og kjenne målgruppen er viktig når man skal samarbeide med skolen. Hva ønsker barna seg? FOTO: Miljøagentene/Johnny Vaet Nordskog

Forstår lærernes pressede situasjon

Noen organisasjoner, lag og foreninger opplever at det er lettere for skolen å si nei, heller enn å tillate noe nytt inn i skolen. Miljøagentene har forståelse for dette. Lærerne ønsker ikke merarbeid. «Vi er veldig opptatt av at kampanjen skal være til hjelp for lærerne, som står i en veldig presset situasjon,» forteller Ingvild. «Vi er veldig tydelige på hva vi tilbyr, og hva som forventes av skolen og lærerne. Hvis skoleledelsen eller lærerne oppfatter at henvendelsen vil føre til en rekke ekstra oppgaver eller tidsbruk, så er terskelen lav for å takke nei eller ikke følge opp henvendelsen. At vi lykkes i dette arbeidet, ser vi gjennom at skoler som har deltatt i kampanjen tidligere, deltar igjen år etter år. Det viser at vi klarer å forklare kampanjen godt, og at skolene får møtt sine forventninger både til innhold og omfang,» utdyper hun.

Miljøagentene bruker generelle epostadresser til å rekruttere skoler, og har god erfaring med dette. Men de har kombinert eposthenvendelser med informasjon i sosiale medier, og bruker også ambassadør. «Tidligere hadde vi kjendisambassadører, men nå har vi gått bort fra det. Nå bruker vi en frivillig miljøagent som ambassadør. Vi har valgt dette fordi det er lettere for fjerdeklassingene å kjenne seg igjen i en som er på lik alder som dem selv,» sier Ingvild. Miljøagentene bruker lokale medlemmer i kampanjen, hvis det er noen som ønsker å engasjere seg spesielt. «Vi opplever at dersom våre medlemmer henvender seg sine lokale skoler, så er det mer sannsynlig at vi slipper inn. Derfor oppfordrer vi til det, men det er ingen tvang,» forklarer Ingvild.

Ingvild Swane, prosjektkoordinator i Miljøagentene
Det er viktig å ha forståelse for lærerens situasjon, og være tydelig på hva som tilbys og hva som forventes. FOTO: Miljøagentene/Wanda Nordstrøm

Rekrutterer også medlemmer

Samarbeidet med skolene er veldig viktig for Miljøagentene for å vise frem sine aktiviteter. Batterijakten brukes også til å rekruttere medlemmer, men ikke direkte. Muligheten for å bli medlem og innmeldingsblanketter blir informert om i brosjyrer som deles ut og nettsidene kampanjen bruker, og hvert år får Miljøagentene mange nye medlemmer i kampanjeperioden. «Vi er veldig vare på at ikke kampanjen skal fremstå som en rekrutteringskampanje, der nye medlemmer er hovedmålet,» forteller Ingvild. «Skolene vil ikke være en arena der det drives salg eller markedsføring, så en viktig forutsetning for samarbeid er at vi ikke pusher dette for hard. Vi får stort sett positive tilbakemeldinger fra skolene, selv om noen lærere velger å ikke dele ut materialer med medlemskapsinformasjon. Det må vi respektere.» Batterijakten skal fortsette å utvikle seg, og Miljøagentene ønsker seg flere lokale partnere. «Vi vil finne flere partnere som har samme eller overlappende interesser som oss,» sier Ingvild. «Avfallsbransjen er en naturlig samarbeidspartner, men vi er særlig interesserte hvis vi finner lokale ressurser som er interessert i tematikken vår. Miljøagentene tenker globalt, men handler lokalt. Det er der frivilligheten skjer,» avslutter hun.

Tre barn går over veien
Samarbeidet bør ikke være basert på et ønske eller forventning om flere medlemmer, men det kan være en bonus! FOTO: Miljøagentene/Johnny Vaet Nordskog

Miljøagentenes fem tips til samarbeid med skoler:

  • Finn ut hvilken målgruppe du har. Vil du nå ut til hele skolen, eller til en spesiell gruppe/klasse?
  • Sett deg inn i læreplanen og vis hvordan det du ønsker å samarbeide om kan knyttes til læringsmål. Det kan være stort og smått.
  • Vær tydelig på hva skolen og lærerne kan forvente seg, og om det medfører ekstraarbeid.
  • Bruk gjerne lokale representanter til å ta kontakt.
  • Ikke bruk samarbeidet til å rekruttere medlemmer, i hvert fall ikke direkte. En ting er idrettslag, korps og sånn, der er det en naturlig del av aktiviteten. Men i andre tilfeller må du tenke deg om så du ikke fremstår som en selger.