Hopp til hovedinnholdet

Verktøy for deg som driver organisasjon

  • Organisasjonshåndboka. Hvordan og hvorfor komme i gang. Kort sjekkliste før stiftelsesmøtet. Vedteker, årsmøtet, styre, og medlemmer. Om medlemmer og medlemskap. Frivillighetsregisteret. Veien videre. Maler og eksempeldokumenter.

  • Rekruttere flere frivillige. Annonser ledig stilling. Inkludere bredere. Mangfoldsplakaten. Varsling og forebygging av trakassering og overgrep. Bekjempe og forebygge mobbing.

  • Hva er styrets ansvar? Anbefalinger for godt styresett. Etikk i frivillige organisasjoner. Hvordan påvirke kommunen.

  • Årsmøtet. Årsmelding. Lover og regler. Politiattester. Personvern og GDPR.

  • Budsjett. Regnskap. Søke om økonomisk støtte. Momskompensasjon. Skattefradragsordning for gaver. Forsikring. Tilskudd fra IMDi.

  • Veileder for korona og smittevern, Bestill kurs eller foredrag, Lån møtelokale, Digitale årsmøter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring