Hopp til hovedinnholdet

Hva er et regnskap?

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt pengene sine på. Mens budsjettet viser hvordan vi planlegger å bruke penger, viser regnskapet hvor mye penger vi faktisk har brukt. Både store og små organisasjoner som bruker penger skal føre regnskap.

Regnskapet gir styret oversikt og kontroll over økonomien til organisasjonen. All økonomisk aktivitet skal føres i regnskapet slik at det er mulig å se forbruket i organisasjonen hver måned. Når styret ser det faktiske forbruket i organisasjonens regnskap er det enklere å styre organisasjonen og ta avgjørelser om gjennomføring av aktiviteter eller endringer. Medlemmenes og omgivelsenes tillit til organisasjonen er avhengig av at organisasjonen kan vise fram et ryddig regnskap.