Hopp til hovedinnholdet

Valg

Årsmøtet velger nytt styre

På årsmøtet velges et nytt styre. Styret har ansvaret for å lede organisasjonen mellom to årsmøter.

Tydelige vedtekter og rutiner er viktig for demokratiet i organisasjonen: Alle med stemmerett på organisasjonens årsmøte bør kunne stille til valg. Størrelsen på styret og hvilke verv som skal fylles står i vedtektene. Det varierer om årsmøtet velger personer til konkrete verv, som leder og økonomiansvarlig, eller om det nye styret selv fordeler vervene mellom seg på sitt første styremøte.

Valgkomite

Mange organisasjoner har en valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å anbefale for årsmøtet hvem som skal velges til styret. Dette kalles valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen må invitere medlemmene i organisasjonen til å foreslå styremedlemmer innen en frist. Valgkomiteen kan også kontakte folk på eget initiativ og spørre om de vil stille til valg. Det er viktig at komiteen setter seg inn i hva organisasjonen skal jobbe med framover og hvordan styret jobber, og snakker med kandidater til styret om dette. Da blir det lettere for kandidatene å bestemme seg for om de vil stille til valg.

Gjennomføring av valget

Selve styrevalget kan gjennomføres på flere måter. Ordstyrer kan foreslå at kandidatene velges ved akklamasjon, det vil si at årsmøtet klapper for å vise at de velger kandidaten. På årsmøtet kan det noen ganger komme motforslag til valgkomiteens innstilling. Hvis det er flere kandidater til et verv kan det være lurt å la dem få noen minutter hver til å holde valgtale på årsmøtet. Da bør det også gjennomføres skriftlig stemmegiving, det vil si at årsmøtedeltakerne skriver navn på kandidaten de vil ha inn i styret på en lapp, eventuelt leverer blank lapp, som telles opp.