Hopp til hovedinnholdet

Kom i gang!

Gratulerer! Du ønsker starte en av Norges 100 000 organisasjoner. Du tilhører nå de rundt 60 prosentene av befolkningen som deltar med frivillig innsats i løpet av et år.

De neste kapitlene handler om hva du må tenke på i forbindelse med oppstart av en organisasjon:

  • Hvordan du avholder stiftelsesmøte.
  • Hvordan du registrerer organisasjonen.
  • Hva du bør tenke på når du lager vedtekter.
  • Registrering av medlemmer.
  • Kontingent-innkreving.
  • Hvordan styret kan motivere medlemmene gjennom kompetansebygging.

Men først:

Hvorfor starte en frivillig organisasjon?

Kanskje ser du en utfordring i ditt lokalmiljø, en global politisk sak eller noe midt i mellom. Ønsker du å jobbe med dette som en del av en gruppe der alle har et felles formål og medbestemmelse er det å etablere en frivillig organisasjon rett for deg. Først må du finne minst ett par personer til med samme interesse så dere blir en gruppe, så er det bare å sette i gang!