Hopp til hovedinnholdet

Anbefaling 3: Sørg for offentlige og private arrangement som oppleves trygge

En forsamling med munnbind på

Det er nå få krav til private og offentlige arrangement, og forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.

Det er fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Normal drift er anbefalt. Det er likevel lurt å sørge for at disse oppleves trygge for dem som deltar.

Råd til arrangør av arrangement

Velg en smittevernansvarlig for aktiviteten, som setter seg inn i hvilke retningslinjer som finnes og sørger for at disse overholdes. Dette kan være samme som HMS-ansvarlig.

Ha dialog med personer i risikogruppen, og ta hensyn til behov for tilrettelegging. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogruppen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Hold oversikt over hvem som deltar i aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 10 dager i tråd med gjeldende GDPR-regelverk.