Hopp til hovedinnholdet

Bekjempe og forebygge mobbing

Frivilligheten er en viktig arena for mange mennesker, voksne såvel som barn. Det skal være trygt å være en del av en frivillig organisasjon. Å aktivt arbeide for en inkluderende, åpen og aksepterende frivillighet er viktig for Frivillighet Norge. Forebygging og bekjempelse av mobbing på frivillighetsarenaen er en sentral del av det arbeidet.

Frivillighet Norges arbeid mot mobbing og trakassering er flerdelt. En av de mest konkrete måtene vi arbeider mot mobbing, er som partnerorganisasjon i Partnerskap mot mobbing.

Partnerskap mot mobbing

Frivillighet Norge ble en del av Partnerskap mot mobbing (PMM) i 2019. Vårt mål med å være en del av partnerskapet er blant annet å sikre at de lokale tiltakene og prosjektene som igangsettes inkluderer frivilligheten på en god måte, og at verktøyene som utvikles også kan brukes på frivillighetsarenaen.

Som en del av partnerskapet får også Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner tilgang på kompetansehevende kurs, muligheten til å delta i partnerprosjekter og til å søke om penger til disse via partnerpotten som PMM disponerer.

Partnerskapet jobber for alle barns rett til et læringsmiljø uten mobbing. Partnerskapet jobber mot det målet ved å øke kompetansen, og bedre samarbeidet om lokale tiltak, i arbeidet mot mobbing.

Som et ledd i dette arbeidet arrangeres også regionale arbeidskonferanser hvor lokale representanter for partnerskapet bidrar, og hvor andre sentrale aktører fra regionen inviteres.

Her kan du kan lese hele partnerskapets handlingsplan.

Partnerorganisasjonene

 • Regjeringen
 • Sametinget
 • Utdanningsforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Foreldreutvalget for barnehagen
 • Fagforbundet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Skolenes landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk Lektorlag
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Friskolenes kontaktforum
 • Landsgruppen av helsesyklepleiere
 • Frivillighet Norge

Frivillighet Norge skiller seg fra de andre partene på flere måter, men er med som en representant for frivilligheten. Frivilligheten anses som en viktig læringsarena, og det er ønskelig å jobbe enda mer tverrfaglig og tverrsektorielt med både forebygging og håndtering av mobbing.

Partnerpotten

Partnerskapet deler hvert år ut midler til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser. For å få tildelt støtte må minst en av partnerorganisasjonene være involvert i tiltaket og stå som ansvarlig søker.

Du kan lese mer om partnerskapets organisering, formål og finne de tilgjengelige verktøyene på Partnerskap mot mobbings nettsider

«Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.»

Partnerskap mot mobbings partnerskapsavtale

For Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner

Frivillighet Norge sitter med representanter i partnerskapets leder- partner- og arbeidsgrupper. Gjennom denne deltakelsen åpnes det også for at Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, som ønsker dette, kan søke om midler fra partnerpotten til relevante prosjekter. Det er også mulighet for å delta i en av arbeidsgruppene for organisasjoner som måtte ønske det.

Ledermøtet møtes to ganger i året, mens partnergruppen og arbeidsgruppene møtes oftere.

Søknadsskjema, rapportmal og oversikt over organisasjoner du kan samarbeide med prosjekter om finner du her

Ønsker du å snakke om et prosjekt du lurer på om kan søke støtte fra partnerpotten, eller har du generelle spørsmål angående PMM og mulighetene det kan åpne for din organisasjon, ta kontakt med Marte i Frivillighet Norge

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring