Hopp til hovedinnholdet

Inkluderende rekruttering til styrer og ledelse

Vi gjennomfører samlinger og konferanser om temaet og tilbyr praktiske verktøy og veiledning. Vi har en bred og mangfoldig ressursgruppe som bidrar i arbeidet med å utvikle retning og innhold i Inkludering på topp. Ta gjerne kontakt med ida@frivillighetnorge.no om du har lyst til å bidra i ressursgruppene vår.

Klikk her for å lese mer om inkludering på topp og resultatene våre.

Arbeidsverktøy

Vi har lansert arbeidsverktøy som gir en rask og praktisk innføring i:

 1. Hva er Inkludering på topp
 2. Mangfoldsledelse
 3. Mangfoldig rekruttering
 4. Mangfoldige styrer og valgkomiteer
 5. Mangfoldig kommunikasjon

Her finner du eksempler på hva de ulike verktøyene gir kunnskap om:

Hva er Inkludering på topp?

 • For å jobbe strategisk med mangfold må dere gjøre dere opp en mening om hvorfor dere ønsker å øke mangfoldet i organisasjonen.
 • Gjennom å forankre målene for mangfold i ledelsen legger dere grunnlaget for at arbeidet blir prioritert.
 • Dere trenger en plan for mangfoldsarbeidet som viser hvilke ressurser dere har satt av, tiltak og resultatmål.

Mangfoldsledelse

 • Mangfoldskompetanse handler om å ha kunnskap om at det finnes forskjeller i tankemåter, kulturer og verdier, og å vite hvordan du kan bruke disse mulighetene til å utvikle organisasjonen.
 • Mangfoldsledelse er en strategi for å arbeide systematisk med mangfold og utvikling av organisasjonen.
 • Systematisk arbeid med mangfold er et langsiktig arbeid som krever en plan.
 • Vi må jobbe resultatbasert, ikke intensjonsbasert.

Mangfoldig rekruttering

 • Vi har tendens til å ansette personer som ligner oss selv. Dette er en utfordring for å utvikle mangfoldige arbeidsplasser.
 • Mange jobber lyses ikke ut i Norge og rekrutteringen foregår i nettverk ikke alle har tilgang til. Unngå nettverksrekruttering om dere ønsker en mer mangfoldig arbeidsplass.
 • Legg opp til en mest mulig standardisert intervju- og utvelgelsesprosess, dette fremmer mangfoldet i ansettelsesprosesser.

Mangfoldige styrer og valgkomiteer

 • Et mangfoldig styre der medlemmene utfyller og utfordrer hverandre er en styrke for jobben styret skal gjøre.
 • En standardisert og åpen rekruttering av tillitsvalgte bidrar til større mangfoldig i styre og valgkomite.

Mangfoldig kommunikasjon

 • En forutsetning for organisasjonen til å kunne rekruttere bredt fra befolkningen, er at man oppfattes som en åpen og inkluderende organisasjon.
 • Det krever bevisstgjøring rundt hvem organisasjonens målgruppe er, og
 • det krever bevisstgjøring rundt språk, visuelle verktøy og hvilken type utforming dere bruker i kommunikasjon ut av organisasjonen.
 • Dere trenger ikke nødvendigvis store ressurser for å kommunisere mangfoldig. Ta i bruk det dere har tilgjengelig, og bruk venneorganisasjoner rundt dere hvis det er mulig.

Klikk her får å gå til arbeidsverktøyene for Inkludering på topp.