Hopp til hovedinnholdet

Mangfoldsplakaten

Signeringsmerke for Mangfoldsplakaten
Frivillighet Norges vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020.

Mangfold

Mangfold er en situasjon av variasjon og av noe som er sammensatt. Mangfold er dynamisk og kan endre seg, mangfoldet kan være stort eller lite. Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene og er en av de tydeligste endringene i befolkningen, og vil fortsette å være det også i fremtiden.

Frivillig sektor speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Særlig i de representative organene i organisasjonene er det vesentlig mindre mangfold en man kunne forvente. Dette er en utfordring for sektoren, både opp mot verdien om at alle skal kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Frivillige organisasjoner må også være oppmerksom på at økonomi, funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitet og utdanning kan utgjøre barrierer for deltakelse i frivilligheten og at noen kan bli møtt av flere barrierer.

Her kan dere signere plakaten og finne verktøy for å jobbe med den.


Mangfoldsplakaten

Frivillig sektor skapes av dem som deltar.  Større etnisk og kulturelt mangfold  i befolkningen gir  oss  nye  muligheter for utvikling av organisasjonen.  En mangfoldig organisasjon har  bredere oppslutning  og  flere ressurser å spille på.  Mangfold gir mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene.  En mangfoldig organisasjon  anerkjenner  at vi er forskjellige og erkjenner  at noen  møter  flere  ulike  barrierer  for å  delta.  Ledelsen i  vår  organisasjon vil jobbe aktivt for å øke mangfoldet og oppfordrer samtidig medlemmene i  Frivillighet Norge til  å  ta  Mangfoldsplakaten  i bruk i sine organisasjoner.

Ville

Vi oppmuntrer alle ledd i organisasjonen til å øke mangfoldet.
Vi er villige til å  endre oss for å nå inkluderingsmålene  våre.

Dette får vi til ved å:

  • sette av nødvendige ressurser til å jobbe for å øke mangfoldet.
  • sette oss  konkrete mål for å øke mangfoldet på alle nivå i vår organisasjon.
  • spørre oss om noe ved organisasjonskulturen vår hemmer mangfoldet.

Gjøre

Vi har aktiviteter og møteplasser som inkluderer etniske og kulturelle minoriteter.
Nye aktiviteter og møteplasser utvikles sammen med dem vi vil nå.
Vi identifiserer og senker barrierer for deltakelse i organisasjonen.

Dette får vi til ved å:

  • legge inn mål og tiltak for økt mangfold i organisasjonens planer.
  • øke kunnskapen vår om mangfold og jevnlig vurdere hvem vi ikke når.
  • øke mangfoldet når vi velger nytt styre eller ansetter medarbeidere.

Sjekke

Vi  sjekker om arbeidet med mangfold gir resultater.
Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger.
Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av dem som er i organisasjonen.

Dette får vi til ved å:

  • bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til.
  • kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon.
  • sjekke om  språk og  bilder  vi bruker viser at  vi  vil  inkludere  og være  mangfoldige.