Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid mellom tradisjonelle organisasjoner og minoritetsorganisasjoner

Samarbeid er en nøkkel til å utvikle organisasjoner, lære noe nytt, løse problemer sammen og å få unike opplevelser. Frivillighet Norge er opptatt av å skape møteplasser hvor tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner kan treffes og knytte nettverk.

Hvorfor er det viktig med samarbeid?

Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om! Motivene for å søke samarbeid kan være mange. Det kan være at man ønsker å lære indisk dans, hjelpe hverandre med å dele informasjon om koronapandemien, skape et godt lokalmiljø, få nye måter å rekruttere medlemmer på eller dele erfaringer om bistandsarbeid. Noen ønsker å samarbeide med organisasjoner som er veldig ulike dem selv, andre finner sammen gjennom mål og aktiviteter de har felles.

Organisasjonen får:

  • Nytt nettverk
  • Utvikle organisasjonen sin
  • Tilgang til flere ressurser
  • Nye perspektiver og kunnskap
  • Åpnere organisasjons kultur
  • Mulighet til å gjenspeile samfunnet bedre og bli relevant for flere

I heftet vårt Sammen blir vi sterkere! har vi samlet gode råd om organisasjonssamarbeid. Last ned Sammen blir vi sterkere! her.