Hopp til hovedinnholdet

Rekruttere barn og unge som deltakere

Gjennom deltagelse i sosiale fritidsaktiviteter og møteplasser i de frivillige organisasjonene inkluderes barn og unge i et fellesskap, og de får andre erfaringer og relasjoner enn det de får på skolen, med familien eller andre steder.

Rekruttering og vekst i organisasjonene

Ungfritid.no er et verktøy for rekruttering og vekst i lokale lag og foreninger. Det er gratis å bruke, utviklet av frivilligheten selv med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Siden er driftet av Frivillighet Norge og Frivillig.no. Dette er et virkemiddel i en dugnad for økt deltakelse og skal være med på å skape en frivillighet for alle, ved at vi aktivt inviterer inn nye deltakere til organisasjonene. Brukere av Ungfritid.no vil få tips, veiledning og materiell de kan benytte i sitt arbeid med å inkludere nye barn og unge i sine aktiviteter og sine fellesskap.

På Ungfritid.no samles varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge på en nasjonal side. Dette er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner legger ut egne aktiviteter med plass til nye deltakere. Vi gjør det enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne varige fritidsaktiviteter for barn og unge der de bor!

Ungfritid.no er gratis og fungerer sånn her:

1. Registrer din organisasjon

2. Legg ut varige og organiserte fritidsaktiviteter

3. Ta godt imot de nye deltakerne som ønsker å være med!

Hvorfor legge ut aktiviteter på Ungfritid.no?

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle skal få delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Men hvordan får vi ut informasjon til deres aktiviteter, til de som ikke kjenner til oss fra før av? Det er her Ungfritid.no kommer inn.

Ungfritid.no skal skape enda mer trafikk til organisasjonenes hjemmesider, skape blest rundt hvilke aktiviteter dere tilbyr via kampanjer og vi skal sørge for at de som ønsker å delta kommer frem til riktig kontaktperson.

Les mer om hvordan og hvorfor registrere og legge ut aktiviteter på Ungfritid.no.

Barrierer for deltakelse

Frivillige organisasjoner som har aktiviteter for barn og unge spiller en viktig rolle når det gjelder å bryte barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Ved å legge ut fritidsaktiviteter som barn og unge kan melde seg til på Ungfritid.no, når organisasjonene ut til nye grupper i befolkningen som ikke kjenner til dem fra før. Organisasjonene får presentert seg og sine aktiviteter, og Ungfritid.no skaper trafikk til deres egne nettsider og digitale påmelding.

Les mer om hvordan fler kan få bli med i aktiviteter for barn og unge i frivillige organisasjoner på sidene om Dugnad for økt deltakelse.

Økonomiske hindringer

Deltakelse i frivillige organisasjoners aktiviteter er ofte ikke gratis, men om økonomien i familien er trang så finnes det mange muligheter for støtte og hjelp slik at alle skal få delta uansett. På Ungfritid.no kan organisasjonen legge inn informasjon om de har egne støtteordninger, dessuten har Frivillighet Norge bygget en samlet oversikt over en mengde støtteordninger på både finansiell støtte, utstyrstøtte og fadderordninger på stotte.ungfritid.no. Her er det samlet alle ordninger som både kan søkes av organisasjonen og av deltakeren selv.

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring