Hopp til hovedinnholdet

Rekruttere flere frivillige

Frivilligheten har utrolig mye å tilby. Ikke bare gjør frivillige organisasjoner masse fint for mange målgrupper med sine tiltak og aktiviteter, men det å være frivillig og med i en organisasjon en viktig og helsefremmende aktivitet i seg selv. Allikevel kan det være vanskelig å få nye folk med. Hvordan når du ut til nye frivillige som kan bli med?

Rekrutter utenfor ditt sosiale nettverk

Frivillighetens unike egenverdi er kombinasjonen av felleskap, meningsfull hverdag, god følelse, medbestemmelse og engasjement. Så er det da plass til fler som kan få nyte godt av dette?

Det å spørre andre er den viktigste rekrutteringskanalen for de fleste organisasjoner. Men når vi spør andre så ender vi ofte opp med å rekruttere i de samme sosiale kretser. Hvis man snur på det, er en av de største barrierene til at folk ikke gjør mer frivillig arbeid at de står utenfor disse sosiale nettverkene.

Les om hvordan rekruttere utenfor ditt sosiale nettverk hos Frivillig.no

Inkluderende rekruttering

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

De opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag sammenlignet med tidligere.

Les mer om inkluderende rekruttering hos Frivillig.no

Hvordan rekruttere med Frivillig.no?

Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå et bredere spekter av målgrupper som unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om hvordan komme i gang

Hvordan ta imot de nye frivillige?

Rekrutteringen er ikke ferdig når du har fått tak i kontaktinformasjonen. Det tar tid å rekruttere og administrere frivillige. Det er det bare å være forberedt på. Heldigvis kan den tiden du investerer i de nye frivillige bære frukter i flere år fremover.

Les mer om hvordan ta folk imot hos Frivillig.no

Ledelse av frivillige

Alle snakker om at man skal vokse og involvere nye. Men hvor lett er det egentlig? Hvor inkluderende er lokallaget eller foreningen og hvor mye jobber dere med at nye frivilllige skal finne en god plass rundt bordet?

Her er noen tips til inkludering av nye frivillige, inkludering av mangfold, tilrettelegging, kommunikasjon og motivasjon for å bli

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring