Hopp til hovedinnholdet

Varsling og forebygging av trakassering og overgrep

Våren 2018 satte Frivillighet Norges styre ned ei midlertidig arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuell trakassering og overgrep. Arbeidsgruppa fikk et tidsbegrenset mandat til å samle de frivillige organisasjonenes kompetanse på, erfaring med og gode eksempler på håndtering av seksuell trakassering og overgrep og gjøre funnene tilgjengelig for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i et dokument. Arbeidsgruppa skulle også tydelig beskrive og analysere hva som er god håndtering og hva slags overføringsverdi de enkelte eksemplene har.

Rapporten fra arbeidsgruppa ble levert våren 2019.

Les hele rapporten "Varsling og forebygging av trakassering og overgrep" her

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring