Hopp til hovedinnholdet

Varsling og forebygging av trakassering og overgrep

Styret i Frivillighet Norge har vedtatt å sette ned en tidsavgrenset arbeidsgruppe om Frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering. Arbeidsgruppens mandat er å samle organisasjonenes kompetanse på, erfaring med og gode eksempler på håndtering av seksuell trakassering og overgrep og gjøre funnene tilgjengelig for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Det vil være ett møte før sommeren og to i tredje kvartal 2018. Resultatet skal være klart i siste kvartal av 2018.

Frivillighet Norge arrangerte generalsekretærfrokost i februar 2018. med temaet hvordan etablere gode rutiner ved varsling av trakassring og overgrep.

Presentasjonene fra møtet er tilgjengelige gjennom understående linker:

Elisabeth Torps presentasjon kan ses her.

Håvard Pedersens presentasjon kan ses her.

Les Frivillighet Norges innspill til arbeidet med oppfølging av #metoo, sendt til Barne- og likestillingsdepartementet t 7. februar 2018 her.

Rekruttere og ta vare på folk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring