Hopp til hovedinnholdet

Nøkkelfakta om frivillighet

Frivillig innsats

142 000

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

62

62 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2023). Dette er økning som tar oss opp på nivået vi var før pandemien.

Medlemskap

78

78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2020).

Økonomi

78

Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

45

Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 45% fra husholdninger, 27% statlige og 17% kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester, og 12% andre private aktører (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring