Hopp til hovedinnholdet

Nøkkelfakta om frivillighet

Under følger noen nøkkelfakta om frivillig sektor i Norge fra ulike kilder.

FRIVILLIG INNSATS

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019).
  • 63 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2019).

MEDLEMSKAP

  • 77 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 47 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2017).

ØKONOMI

  • Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019).
  • Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27,3 % statlige midler, 16,1 % kommunale og fylkeskommunale midler, 43,5 % fra husholdninger og 13,2 % andre finansieringskilder (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019).

Kilder:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring