Hopp til hovedinnholdet

For pressen

Hva er Frivillighet Norge?

Frivillighet Norge består av mer enn 350 medlemsorganisasjoner fra alle felt innen frivillig virksomhet: Fra store humanitære organisasjoner med fokus på innsamlingsvirksomhet, til mindre, men viktige organisasjoner som arbeider med fattigdomsspørsmål. Fra tunge aktører på helse- og sosialfeltet, til store deler av norsk kulturliv, idrett og et mangfold av religiøse samfunn. Til sammen representerer Frivillighet Norge flere millioner individuelle medlemsskap og over 50 000 lag og foreninger over hele landet.

Talspersoner

Leter du etter noen til å sitte i et panel eller svare på en nettsak om et spesielt tema? Sjekk ut talspersonene fra våre medlemsorganisasjoner!

Styret: Frivillighet Norge ledes av et bredt sammensatt styre bestående av representanter med mange års erfaring fra ledelse i frivillig sektor.

Hva jobber Frivillighet Norge med?

Frivillighet Norge arbeider med saker som angår frivillighet og frivillige organisasjoners rammebetingelser. For informasjon om hvilke saker vi jobber med se Frivillighetspolitikk.

Frivillighet Norge publiserer hvert år statistikk og fakta om frivillighet som kan brukes fritt.

Se Frivillighet Norges siste pressemeldinger.

Pressekontakter:

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no
Bilde av Birgitte Heneide
Birgitte Heneide
Seniorrådgiver kommunikasjon
215 67 666/ 917 58 761
birgitteh@frivillighetnorge.no

Bilder til nedlasting:

Last ned bilde av styreleder

  • Styreleder i Frivillighet Norge Trond Enger.
  • Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk forbund. Han har bred ledererfaring og har tidligere vært generalsekretær for partiet Venstre, 4H Norge, Miljøagentene og LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Han har også lang erfaring fra styrearbeid i frivillige organisasjoner. Han er styreleder i STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner, har tidligere vært styreleder i Norsk Studentunion, Miljøagentene og Voksenopplæringsforbundet. Han satt som styremedlem i Frivillighet Norge fra 2005-2011.
  • Tidligere styreledere har vært Kjell Erik Ullmann Øie, Heikki Eidsvoll Holmås, Sturla Stålsett, Helen Bjørnøy, Petter Eide og Sven Mollekleiv
  • Bildet kan brukes fritt, men "Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide" skal oppgis som kilde/fotokreditt.

Last ned bilder av Generalsekretær

  • Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.
  • Bildene kan brukes fritt, men Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide skal oppgis som kilde/fotokreditt.
  • Kortfattet CV for Slotterøy Johnsen finner du nederst på siden.

CV for Stian Slotterøy Johnsen

Utdanning: Master of Arts med språk, informasjonsteknologi og samfunnsvitenskap i fagkretsen.

Arbeidserfaring: Forsvaret, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Frivillighet Norge.

Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær i Frivillighet Norge. Han har arbeidet i frivillig sektor siden 2001, først som webredaktør i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Fra 2006 har han vært ansatt i Frivillighet Norge, hvor han har jobbet med interne politiske prosesser, utredning og kommunikasjon. Frivillighetsregisteret, momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og skattefradragsordningen for gaver er blant de politiske sakene han har jobbet med. Han er hovedansvarlig for Frivillighet Norges arbeid med kommunal frivillighetspolitikk, og vår oppfølging av Frivillighet Norge og KS sin samarbeidsavtale ”Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor”. Som frivillig og deltaker har Slotterøy Johnsen erfaring fra diverse lokale lag og foreninger, blant annet musikkorps, idrettslag, 4H og Natur og ungdom.