Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges årsmøte

Passer for medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge
Folkemengde holder opp stemmelapper
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Frivillighet Norge kaller inn medlemmer til årsmøte. Møtet arrangeres i Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10, Oslo. Velkommen!

SAKSPAPIRER, PROGRAM OG PRAKTISK INFORMASJON

Det ble sendt ut innkalling til medlemmene i Frivillighet Norge 3. april.

TID OG STED

Sted: Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10, 0186 Oslo
Dato: 29. mai 2024.
Tid: 13:00 - 16:00. Registreringen fra kl. 12:00.
Det er viktig at du er påmeldt. Se liste over Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner her.


PROGRAM

Statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet Erlend Kaldestad Hanstveit kommer og holder en hilsningstale til årsmøtet.

I forkant av årsmøtet gjennomfører vi Politisk vårkonferanse med tema Frivillighetens rolle ved valg. Les mer om Politisk vårkonferanse her.

Vi holder også en intro til årsmøtet og den praktiske gjennomføringen.

09:00 Politisk vårkonferanse
12:00
Registreringen til årsmøtet
12:15
Introduksjon til årsmøtet (ca 15 minutt)
13:00
Årsmøtet åpner
14:20
Pause
14:40
Årsmøtet fortsetter
15:45
Avslutning
16:00
Årsmøtet er slutt

Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.

Årsmøtet er et hybrid møte. Det vil si at man kan delta enten fysisk eller digitalt. Frivillighet Norge vil legge til rette slik at man kan votere og ta ordet uavhengig av hvor man deltar fra.

SAKERSPAPIRER TIL MØTET

Sakspapirer for nedlasting

Sakspapirer til årsmøtet, pdf

Årsmøteresolusjoner, pdf

Vedlegg til sakspapirene

Vedlegg, Sak 4 Årsmelding

Status og årsrapport for Frivillighet Norge 2023, nettversjon

 Status og årsrapport for Frivillighet Norge 2023, pdf

Vedlegg, Sak 5 Regnskap

Årsregnskap for Frivillighet Norge 2023 med noter, pdf

Revisjonsberetning for Frivillighet Norge 2023, pdf

PÅMELDING

Hver medlemsorganisasjon kan i henhold til vedtektene § 4 punkt 4.1 andre ledd møte med én representant med tale- og stemmerett. Jfr. § 3 punkt, 7a kan observatørmedlemmer møte som gjester på årsmøtet, uten tale- og stemmerett.

Vi ber om påmelding til årsmøtet i dette påmeldingsskjemaet eller via den røde knappen til høyre.
I påmeldingen velger man om man deltar fysisk eller digitalt på årsmøtet.
Det vil bli gjort et opptak av årsmøtet for referatføringen.


FULLMAKT

For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett.

Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til corita@frivillighetnorge.no. Se lenke for forslag til fullmaktsskjema dere kan bruke.


FRISTER

  • Sakspapirer til årsmøtet sendes ut senest 30. april.
  • Årsmøteresolusjoner sendes ut 22. mai.
    I forretningsordenen for møtet står det at "Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes umiddelbart etter godkjenning av innkalling og dagsorden." Eventuelle endringsforslag til resolusjonen må komme da og vi ber om at de også sendes til oss via dette skjemaet i forkant.
  • Styret har satt en frist 21. mai for å komme med eventuelle tilleggs- eller endringsforslag til handlingsplanen. Dette er fordi styret trenger tid for å behandle evt. forslag. Styrets innstilling til eventuelle endrings- eller tilleggsforslag sendes ut til medlemmene 28. mai. Endringsforslag til handlingsplanen sendes inn via dette skjemaet.


ER NOE UKLART?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50 eller send en e-post til corita@frivillighetnorge.no.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring