Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges årsmøte

Frivillighet Norge kaller inn medlemmer til årsmøte. Møtet arrangeres i Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10, Oslo. Velkommen!


Med dette kaller vi inn til årsmøte i Frivillighet Norge  29. mai 2024.


Sted: Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10, 0186 Oslo
Dato: 29. mai 2024.
Tid: 13:00 - 16:00. Registreringen fra kl. 12:00.
Påmelding innen 21. mai.

Statsminister Jonas Gahr Støre er invitert til å holde en hilsen til årsmøtet.

I forkant av årsmøtet gjennomfører vi Politisk vårkonferanse med tema Frivillighetens rolle ved valg. Les mer om Politisk vårkonferanse her.

Vi holder også en intro til årsmøtet og den praktiske gjennomføringen.

Sakspapirer og informasjon om møte legges ut på denne siden når de er sendt ut.


PROGRAM

09:00 Politisk vårkonferanse
12:00 Registreringen til årsmøtet
12:15 Introduksjon til årsmøtet (ca 15 minutt)
13:00 Årsmøtet åpner
14:20 Pause
14:40 Årsmøtet fortsetter
15:45 Avslutning
16:00 Årsmøtet er slutt

Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.

Årsmøtet er et hybrid møte. Det vil si at man kan delta enten fysisk eller digitalt. Frivillighet Norge vil legge til rette slik at man kan votere og ta ordet uavhengig av hvor man deltar fra.

SAKER

I henhold til vedtektene § 4 punkt 4.1. skal innkalling til årsmøte sendes medlemmene senest åtte (8) uker før møtet finner sted. Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest seks (6) uker før årsmøtet finner sted. Fullstendige sakspapirer til årsmøtet skal sendes ut senest fire (4) uker før møtet finner sted.

Årsmøtet skal ifølge vedtektene § 4 pkt. 4.1.1 behandle disse sakene:
§ 4.1.1. Saker til behandling på årsmøtet
Valg av representanter til å signere protokollen (3)
Valg av styrets leder
Valg av styrets nestleder
Valg av styremedlemmer (5)
Valg av varamedlemmer (3)
Valg av valgkomiteens leder
Valg av medlemmer til valgkomiteen (4)
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av årsmelding
Vedta kontingent
Vedta budsjett
Valg av revisor
Vedta Frivillighetspolitisk plattform
Vedta saker fremmet av styret eller medlemmene
Nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandat for disse
Vedta vedtektsendringer


KANDIDATER TIL NY VALGKOMITÈ

Vi ber om forslag på kandidater til å sitte i valgkomiteen for 2024 innen 12. april. Forslag sendes til ida@frivillighetnorge.no.

Invitasjonen til medlemsorganisasjoner om å foreslå kandidater til styret ble sendt ut 19. januar, med frist for å nominere 20. februar.

PÅMELDING

Hver medlemsorganisasjon kan i henhold til vedtektene § 4 punkt 4.1 andre ledd møte med én representant med tale- og stemmerett. Jfr. § 3 punkt, 7a kan observatørmedlemmer møte som gjester på årsmøtet, uten tale- og stemmerett.

Vi ber om påmelding til årsmøtet innen 21. mai i dette påmeldingsskjemaet eller via den røde knappen til høyre. Sakspapirer og praktisk informasjon om møtet blir sendt ut via mail til de som melder seg på.

I påmeldingen velger man om man deltar fysisk eller digitalt på årsmøtet.
Det vil bli gjort et opptak av årsmøtet for referatføringen.


FULLMAKT

For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett.

Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til corita@frivillighetnorge.no. Se lenke for forslag til fullmaktsskjema dere kan bruke.


FRISTER

  • Frist for å sende forslag på saker og vedtektsendringer til årsmøtet er 17. april. Forslag sendes til ida@frivillighetnorge.no.
  • Frist for å foreslå kandidater til å sitte i valgkomiteen er 12. april. Forslag sendes til ida@frivillighetnorge.no.
  • Sakspapirer til årsmøtet sendes ut 30. april.
  • Påmelding til årsmøtet innen 21. mai.
  • Styret har satt en frist 21. mai for å komme med eventuelle tilleggs- eller endringsforslag til handlingsplanen. Dette er fordi styret trenger tid for å behandle evt. forslag. Styrets innstilling til eventuelle endrings- eller tilleggsforslag sendes ut til medlemmene 28. mai.


ER NOE UKLART?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50 eller send en e-post til corita@frivillighetnorge.no.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring