Hopp til hovedinnholdet

Momskompensasjon på varer og tjenester

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen er 1. september. Utbetaling skjer i midten av desember.

OBS! Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn fristen til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt.

Dere kan søke etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her.

Her kan dere lese om Frivillighet Norges arbeid med momskompensasjonsordningen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring