Hopp til hovedinnholdet

Fjern moms på dugnad

Frivillighet Norge jobber for full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Demonstrasjon mot moms på dugnad

Kort om momskompensasjon

 • Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr 25% skatt på frivillighet.
 • I 2009 fikk Frivillighet Norge gjennomslag for en momskompensasjonsordning, men denne dekker ikke 100% av frivillighetens momsutgifter
 • Vi jobber for full momskompensasjon og at den skal rettighetsfestes.

I dag bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres når de vedtar statsbudsjettet. Da settes det av en pott og denne fordeles til de som har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Det betyr at staten tar inn avgift på aktiviteten i frivillige organisasjoner og vi vet ikke hvor mye vi får tilbake hvert år. Derfor jobber Frivillighet Norge for at ordningen skal fullfinansieres og rettighetsfestes.

Det er lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader og deler ut momskompensasjon. Les mer hos lotteri- og stiftelsestilsynet om hvordan en kan søke og hvilke regler som gjelder.

Nøkkeltall for 2020

I 2020 ble 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon fordelt på frivillige lag og organisasjoner.

22 397 organisasjoner fikk tildelt momskompensasjon.

Avkortingen er på 19% av det godkjente søknadsbeløpet.

Kilde til tall: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hva mener partiene

Dette står det i regjeringens plattform:

Regjeringen vil:

 • Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder
  momskompensasjonsordningen.

Våren 2019 behandlet Stortinget regjeringens melding om den statlige frivillighetspolitikken: Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig.

Her presenterte regjeringen en opptrappingsplan for momskompensasjonen hvor denne skal være på 1,8 milliarder i 2020. Ikke overraskende stemte Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti for dette i Stortinget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre merverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes, opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.

Dette stemte også Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt for.

I forslag til statsbudsjett for 2020 foreslo regjeringen 1,7 milliarder til momskompensasjon. Regjeringspartiene på Stortinget ble enige om å senke dette beløpet til 1,685 milliarder. Alle opposisjonspartiene, med unntak av MDG foreslo en økning i tråd med Frivillighet Norges innspill i sine alternative budsjett.

Les mer om hvordan de alternative statsbudsjettene påvirker momskompensasjon.

Nettverksgruppe

Frivillighet Norges faglige arbeid med saken pågår i nettverksgruppe for økonomiske rammebetingelser.

Relaterte nyheter

 • Endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

  De varslede endringene i forskriften for momskompensasjonsordningen er nå klare. Det er endringer i krav om oppdaterte vedtekter og om tilknytning til Den norske kirke. Frivillighet Norge støttet endringene da de var på høring tidligere i år.

  Publisert: 06.04.21

  Oppdatert:
 • Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

  Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene endrer regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke. Endringene vil løse utfordringer Frivillighet Norge har tatt opp med Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Publisert: 11.01.21

  Oppdatert:
 • Momskompensasjon for søknadsåret 2020 utbetales

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har startet utbetalingen av momskompensasjon til frivillige organisasjoner for søknadsåret 2020. Til sammen skal nesten 1,7 milliarder kroner tilbakebetales for momsutgifter i 2019. Det tilsvarer nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen.

  Publisert: 09.12.20

  Oppdatert:
 • Resolusjon 1 fra Frivillighet Norges årsmøte: Fjern skatt på dugnad!

  Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om momskompensasjonsordningen.

  Publisert: 28.05.20

  Oppdatert:
 • Søknadene til momskompensasjon er ferdig behandlet

  Søknadene til momskompensasjon for 2018 er nå ferdig behandlet og vil bli utbetalt i desember 2019. Tilsammen 1,607 milliarder kroner blir fordelt på 21 778 organisasjoner. Avkortningen ble på 18% av det totale søknadsbeløpet. Det er en lavere avkorting enn i fjorårets 25,5%.

  Publisert: 17.12.19

  Oppdatert:
 • Kutt i momskompensasjon til frivillige

  Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om å kutte 15 millioner kroner i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge kaller kuttet smålig og uforståelig.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

  Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Klar melding til Stortinget om full momskompensasjon

  Et mangfold av frivillige organisasjoner deltok på høringen om Frivillighetsmeldingen på Stortinget. - Momskompensasjonsordningen må rettighetsfestes og trappes opp, var det klare budskapet fra en samlet frivillighet.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten

  PRESSEMELDING: I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 • Norsk frivillighet samlet rundt felles krav og mål

  PRESSEMELDING: Representanter fra blant annet Natteravnene, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen og Norges Musikkorps Forbund møttes torsdag til Frivillighet Norges årsmøte for å diskutere frivillighetens felles framtid. Ingvild Endestad fra foreningen FRI ble valgt som ny nestleder.

  Publisert: 16.12.19

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring