Hopp til hovedinnholdet

Endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Mange hender som holdes frem og samles over hverandre.
Foto: Hedvig Kolboholen

De varslede endringene i forskriften for momskompensasjonsordningen er nå klare. Det er endringer i krav om oppdaterte vedtekter og om tilknytning til Den norske kirke. Frivillighet Norge støttet endringene da de var på høring tidligere i år.

Vedtekter

Det var tidligere krav om at søkere måtte ha registrert oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Dette er nå endret.

§ 5.Generelle vilkår: «Søkere, underledd og aksjeselskap må ha fremlagt vedtekter for frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven § 8 andre ledd siste punktum.»

Når en organisasjon registrer seg i frivillighetsregisteret må de fremlegge vedtekter. Det er fra dette registeret Lotteri- og stiftelsestilsynet henter informasjon ut over det som er innsendt når de vurderer søknader om momskompensasjon. Når det nå ikke lenger er krav om oppdaterte vedtekter blir det organisasjonenes ansvar å informere tilsynet om eventuelle endringer som er gjort i vedtektene siden registrering av disse, dersom de kan ha konsekvenser for søknaden.

Den norske kirke

§ 3. Organisasjoner og virksomhet som kan få merverdiavgiftskompensasjon endres fra:

g) Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og, menighetsrådene, organisasjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet slike eller som et av rådene på annen måte kan legge føringer for, og virksomhet som ellers kommer disse organene til gode

Til:
g) Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og, menighetsrådene

Dette er for å hindre at organisasjoner faller mellom to stoler slik at tros- og livssynsorganisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, men som ikke inngår i kommunale eller fylkeskommunal ordning kan søke momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Les hele forskriften på Lovdata.

Les Frivillighet Norges høringssvar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring