Inkludering på topp

Inkludering på topp

Andre samling i Program for økt inkludering på topp.

Selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Vi ha et ansvar for at våre ledere, ansatte og tillitsvalgte representere befolkningen, for å være er tilgjengelige og utvikle oss gjennom å ta i bruk ressursene i mangfoldet.

Gjennom tre seminarer utforsker vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet.Den første samlingen ble gjennomfør 28.5. Den hadde utfordringsbildet som tema. Se program og referat her, eller les en oppsummerende nyhetsartikkel her.

Hovedmålgruppen for programmet er frivillige organisasjoner.

Kommende samlinger 

Andre samling er 16. september. Tema: Løsninger

Vi setter fokus på hvilke løsninger som skal til for å nå målet om økt mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Løsninger finner vi gjennom ny kunnskap, erkjennelser, prioriteringer og konkrete verktøy. Vi har inviterte en rekke innledere innen forskning, innovasjon, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner til å legge frem sine løsninger og erfaringer for oss.

Som kjent vet den som har skoen på hvor den klemmer mest. Vi setter derfor av mye tid til gruppearbeid og å få frem ideer og løsninger fra seminardeltakerne.

Fra utfordring til løsning
Vi bygger videre på utfordringer som ble identifisert på det første seminaret som fant sted 28.5. Oppsummert knytter utfordringer seg til å få til systematisk arbeid og forankring hos ledelsen, vilje til endring i organisasjonen og å se behovet for økt mangfold.

Blant innlederne møter du:

  • Stian Slotterøy Jonsen fra Frivillighet Norge - Nå lager vi Mangfoldsplakaten!

Stian er generalsekretær i Frivillighet Norge.

  • Loveleen Rihel Brenna fra Seema - Slik kommer du i gang med mangfoldsledelse.

Loveleen har opprettet og driver Seema, senter for mangfoldsledelse og kom i 2018 ut med boken Mangfoldsledelse.

  • Øivind Mehl Landmark i KFUK-KFUM Endringsledelse i en frivillig organisasjon - nødvendighet i en mangfoldig tid.

Øivind er virksomhetsleder for KFUK-KFUK Forandringshuset Norge.

  • Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret - Strategi som legger grunnlag for økt mangfold.

Erik er teatersjef for Det Norske Teatret og satsingen Det Multinorske.

  • Ingrid Sætre fra Norsk folkehjelp - Fra mangfold til en inkluderende organisasjonskultur.

Ingrid er leder for Flyktning og inkludering og Organisasjonsavdelingen i Norsk folkehjelp.

 

Konferansier: Hanna Wozene Kvam

Detaljert program vil bli lagt ut her etter sommeren.

Her kan du melde deg på.

 

Tredje samling er 5. november.

På denne iverksettingskonferansen oppsummerer vi hvilke utfordringer og mål vi har satt oss og hvordan vi kan iverksette tiltak for å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Detaljert program og påmelding kommer.

 

Ressursgruppen i Inkludering på topp:

Maren Harlem (DNT), Camilla Lillevold-Øverås (Norsk folkehjelp), Habiba Stray (Hyperion), Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo), Janne Saktamuk Haugen (KANDU), Rabea Musavi (LIN), Linda Noor (Minotenk), Betül Cokluk (Diabetesforbundet), Pamir Ehsas (Brighter Tomorrow), Cecilie Hanninen (VOFO), Ingvild Vårdal Bredesen (Oslo idrettskrets), Johan Conradson (Akershus idrettskrets), Sadia Iqbal (Norges Handikapforbund Ungdom, Mawra Mahmood (tidl. Leder Røde kors Ungdom).

Inkludering på topp er et tiltak i prosjektet vårt Inkludering i frivillig sektor og er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

  • Tid: 16. september
    12.30-15.30
  • Sted: Røde kors kurs- og konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo