Inkludering på topp

Inkludering på topp

Andre samling i Program for økt inkludering på topp.

Selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Gjennom tre seminarer utforsker vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. Den første samlingen ble gjennomfør 28.5. Den hadde utfordringsbildet som tema. Les en oppsummerende artikkel her.

Hovedmålgruppen for programmet er frivillige organisasjoner.

 

Kommende samlinger 

Andre samling er 16. september. Tema: Løsninger

I det andre seminaret i programmet tar vi frem utfordringer som vi har identifisert og jobber med å finne løsninger på dem. 

Detaljert program vil bli lagt ut her etter sommeren.

Her kan du melde deg på.

 

Tredje samling er 5. november.

På denne iverksettingskonferansen oppsummerer vi hvilke utfordringer og mål vi har satt oss og hvordan vi kan iverksette tiltak for å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Detaljert program og påmelding kommer.

 

Ressursgruppen i Inkludering på topp:

Maren Harlem (DNT), Ingrid Sætre (Norsk folkehjelp), Habiba Stray (Hyperion), Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo), Janne Saktamuk Haugen (KANDU), Rabea Musavi (LIN), Linda Noor (Minotenk), Betül Cokluk (Diabetesforbundet), Pamir Ehsas (Brighter Tomorrow), Cecilie Hanninen (VOFO), Ingrid Maurstad (Oslo idrettskrets), Johan Conradson (Akershus idrettskrets), Sadia Iqbal (Norges Handikapforbund Ungdom, Mawra Mahmood (tidl. Leder Røde kors Ungdom).

Inkludering på topp er et tiltak i prosjektet vårt Inkludering i frivillig sektor og er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

  • Tid: 16. september
    13.00-15.30
  • Sted: Sentralt i Oslo