Rapport: Samarbeid mellom frivillighet og næringsliv. Prinsipper og anbefalinger

Rapport: Samarbeid mellom frivillighet og næringsliv. Prinsipper og anbefalinger

Frivillighet Norges arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport med noen anbefalinger for godt samarbeid mellom frivillighet og næringsliv.