Hopp til hovedinnholdet

5 tips til deg som jobber med fritid og frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av speider og speiderleder på tur.
Foto: Alexander Vestrum

Ønsker du mer kunnskap om og konkrete verktøy til rekruttering og inkludering i frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter?

Frivillighet Norge jobber for at det skal bli enklere å engasjere seg i frivilligheten og er frivillighetens felles stemme og verktøykasse.

I tråd med Fritidserklæringen jobber Frivillighet Norge med å minske barrierer for deltakelse slik at alle barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Vi har utviklet en rekke gratis digitale verktøy for å gjøre det lettere å rekruttere og inkludere deltakere, medlemmer og frivillige til fritidsaktiviteter og organisasjoner!

Under kan du lese om 5 verktøy for økt deltakelse - bruk dem gjerne:

Tips 1: Frivillig.no

Skjermbilde fra Frivillig.no
Skjermbilde fra Frivillig.no.

Frivillig.no er en nasjonal oversikt over ledige frivilligoppdrag.

Frivillig.no er laget for at det skal bli enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne noe å engasjere seg i.

Hvem kan bruke Frivillig.no?

Både frivillige organisasjoner, kulturfestivaler, menigheter i Den norske kirke og frivilligsentraler kan legge ut frivilligoppdrag på Frivillig.no.

Kommuner som inngår samarbeidsavtale med Frivillighet Norge kan også legge ut oppdrag på nettsiden.

Folk på leting etter noe å engasjere seg i på fritiden kan bruke Frivillig.no for å finne spennende og relevante frivilligoppdrag der de bor.

Offentlig ansatte bør ha kjennskap til Frivillig.no slik at de kan spre ordet om nettsiden til relevante personer. Det kan være andre ansatte de kjenner, frivillige organisasjoner de samarbeider med, eller innbyggere de er i kontakt med som har nytte av Frivillig.no.

Hvordan bruker man Frivillig.no?

Folk som ser etter et frivilligoppdrag kan søke på et sted, tema, oppgaver eller spesifikke ord (fritekstsøk) på Frivillig.no. Ønsker man å finne en spesifikk organisasjon kan man huke av på «Organisasjon». Finner man et frivilligoppdrag man vil høre mer om kan scrolle seg nederst på oppdragssiden for å fylle inn telefonnummer/epost og be om at man blir kontaktet om frivilligoppdraget.

Ønsker man å legge ut et frivilligoppdrag må man først opprette en ny brukerkonto, så lage en organisasjonsside, og etter det kan man legge ut et eller flere frivilligoppdrag. Nettsiden om.friviillig.no forklarer hvordan man gjør dette steg-for-steg, og gir gode tips til hvordan man kan skrive et godt frivilligoppdrag.

Offentlige ansatte kan søke på sin kommune på Frivillig.no for å finne frivilligoppdrag og frivillige organisasjoner i sitt nærområde – kanskje også mulige samarbeidspartnere. Ved å huke av på «organisasjoner» og trykke på «Last ned CSV» kan man hente ut en oversiktlig liste i Excel over alle organisasjoner i en gitt kommune som har registrert seg på Frivilig.no

Har du spørsmål om Frivillig.no?
Send en epost til kontakt@frivillig.no så hjelper vi deg!

Tips 2: Ungfritid.no

Skjermbilde fra Ungfritid.no
Skjermbilde fra Ungfritid.no.

Ungfritid.no er en nasjonal oversikt over aktiviteter for barn og unge fra 0-26 år.

Ungfritid.no er laget for at det skal bli enklere for frivillige organisasjoner å markedsføre sine aktiviteter, og for at det skal bli enklere for barn og unge å finne fritidsaktiviteter der de bor.

Hvem kan bruke Ungfritid.no?

Både frivillige organisasjoner, kulturfestivaler, menigheter i Den norske kirke og frivilligsentraler kan legge ut frivilligoppdrag på Frivillig.no. Kommuner som inngår samarbeidsavtale med Frivillighet Norge kan også legge ut aktiviteter på nettsiden.

Ungdom, foreldre og andre som leter etter fritidsaktiviteter for barn og unge kan bruke Ungfritid.no for å finne spennende og relevante fritidsaktiviteter der de bor.

Offentlig ansatte bør ha kjennskap til Ungfritid.no slik at de kan spre ordet om nettsiden til relevante personer. Det kan være andre ansatte de kjenner, frivillige organisasjoner de samarbeider med, eller barn og familier de er i kontakt med som har nytte av å kjenne til Ungfritid.no.

Hvordan bruker man Ungfritid.no?

Folk som ser etter et fritidsaktiviter kan søke på et sted, type aktivitet, alder, kjønn eller spesifikke ord (fritekstsøk) på Ungfritid.no. Ønsker man å finne en spesifikk organisasjon kan man huke av på «Organisasjon». Finner man en fritidsaktivitet man vil høre mer om kan scrolle seg nederst på aktivitetssiden for å fylle inn telefonnummer/epost og be om at man blir kontaktet om fritidsaktiviteten.

Ønsker man å legge ut en fritidsaktivitet må man først opprette en ny brukerkonto, så lage en organisasjonsside, og etter det kan man legge ut en eller flere aktivitetssider. Nettsiden om.ungfritid.no forklarer hvordan man gjør dette steg-for-steg, og gir gode tips til hvordan man kan lage en god aktivitetsside.

Offentlige ansatte kan søke på sin kommune på Ungfritid.no for å finne fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner i sitt nærområde – kanskje også mulige samarbeidspartnere. Ved å huke av på «organisasjoner» og trykke på «Last ned CSV» kan man hente ut en oversiktlig liste i Excel over alle organisasjoner i en gitt kommune som har registrert seg på Ungfritid.no (når man er innlogget med en bruker).

Har du spørsmål om Ungfritid.no?
Send en epost til kontakt@ungfritid.no så hjelper vi deg!

Tips 3: Stotte.ungfritid.no

Skjermbilde fra stotte.ungfritid.no
Skjermbilde fra stotte.ungfritid.no

Stotte.ungfritid.no er en nasjonal oversikt over støtteordninger til fritidsaktiviteter.

Støttesiden er laget for at det skal bli enklere å finne frem til relevante støtteordninger der man bor. Her finner du oversikt over støtteordninger som kan gi økonomisk støtte, støtte til utstyr eller sosial støtte (en fadder, aktivitetsguide eller lignende)

Hvem kan bruke stotte.ungfritid.no?

Alle kan lete etter støtteordninger til barn og unge som ønsker å delta i fritidsaktiviteter på støttesiden.

Alle kan legge til støtteordninger som mangler i oversikten. Kjenner du til ulike støtteordninger? Sjekk om det ligger info om ordningene på støttesiden, og legg til eventuelle støtteordninger som mangler.

Stotte.ungfritid.no kan blant annet brukes av barnefamilier, frivillige organisasjoner, og offentlige ansatte (NAV, skole, fritidskontakter osv.).

Hvordan bruker man stotte.ungfritid.no?

Man kan filtrere søket sitt etter ulike kategorier for å enkelt finne frem til relevante støtteordninger for det enkelte barn.

Man kan filtrere søket etter:

 • Hvem som kan søke (barnet/familien selv, frivillige organisasjoner, andre)
 • Type støtte (økonomisk, utstyr, fadder/guide, annet).
 • Hvor støtten gis (fylker, kommuner, bydeler)
 • Hvilke aktiviteter man kan få støtte til (Idrett, Friluftsliv, Kultur etc.)

Til hver støtteordning finner man info om kriteriene for om kan søke på støtteordningen og info om hvordan man søker.


Har du spørsmål om stotte.ungfritid.no?
Send en epost til kontakt@ungfritid.no så hjelper vi deg!

Tips 4: Veileder for Økt deltakelse i frivilligheten

Skjermbilde fra temasidene om barrierer i Veileder for Økt deltakelse i frivilligheten.
Skjermbilde fra temasidene om barrierer i Veileder for Økt deltakelse i frivilligheten.

Veilederen for Økt deltakelse i frivilligheten er en nettside full av informasjon og inspirasjon til hvordan å få flere til å engasjere seg i frivilligheten.

I Veilederen kan man blant annet lese om økt deltagelses betydning for å forebygge ensomhet og utjevne sosiale forskjeller, og viktigheten av samarbeid mellom sektorene for å få til dette.

Videre kan man lese om seks sentrale barrierer for deltakelse, og få konkrete tips til hvordan man kan bygge de ned. Disse barrierene er: Kjennskap, Kultur, Tilgjengelighet, Tid, Økonomi og Oppfølging.

Hvem kan bruke Veilederen for Økt deltakelse?

Veilederen kan brukes av alle som er interessert i å lære mer om, og få tips til, økt deltakelse i frivilligheten.

For å lese veilederen må man først oppi sin rolle. Rollene man kan velge mellom i veilederen er:

 • Frivillig organisasjon: lokalt, regionalt eller nasjonalt ledd
 • Frivilligkoordinator
 • Folkehelsekoordinator
 • Rådgiver kultur, fritid, idrett, friluftliv, folkehelse
 • Daglig leder frivilligsentral
 • Ansatt på NAV
 • Ansatt i skolen: Lærer, Utekontakt, Helsesykepleier
 • Familiekoordinator / ungdomskoordinator
 • Kommuneansatt
 • Kommunal ledelse: byråkratisk eller politisk
 • Fylke: Politiker eller byråkrat.
 • Statlig: Politiker eller byråkrat
Hvordan bruker man Veilederen for Økt deltakelse?

Etter å ha valgt rolle, får du tips, verktøy og informasjon tilpasset deg og anbefalinger om hva akkurat du kan gjøre for å få flere nye som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og medlemmer.

Veilederen må ikke leses fra a til å. Les om temaene du er interessert i!

Du velger artikler fra menyen til venstre (eller øverst hvis du bruker mobil). Rull deg nedover i skjermbildet for å se mer av menyen. I bunnen av hver side vil man få forslag til relevante kapitler man kan lese videre på. Bruk lenkene i teksten til å gå til andre relevante artikler i eller utenfor veilederen.

Les, lær og bli inspirert til eget arbeid og samarbeid med frivilligheten! Ikke minst – del gode tips du kommer over med andre som jobber med frivillighet.

Har du spørsmål om veilederen?
Send en epost til jorgen@frivillighetnorge.no så hjelper han deg!

Tips 5: Knekk inkluderingskoden

Skjermbilde fra inkluderingskoden.no.
Skjermbilde fra inkluderingskoden.no.

Knekk inkluderingskoden en nettside og inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Her kan du blant annet lese om arbeidsverktøyet Inkludering på Topp og Mangfoldsplakaten.

På nettsiden finner du også en rekke historier fra forskjellige frivillige organisasjoner som kan være til inspirasjon for deg som ønsker å jobbe med inkludering og mangfold i frivilligheten.

Inkludering på Topp:

Inkludering på Topp er et arbeidsverktøy ment å hjelpe frivillige organisasjoner med å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Her finner du blant annet en 30-minutters test din organisasjon kan ta for å undersøke hvordan deres ligger an med inkluderingsarbeidet på seks ulike områder.

Videre er det utviklet små workshops/møteplaner per tema som varer i ca. én time hver. Organisasjoner kan velge å jobbe med alle temaene, eller å ta utgangspunkt temaene man scorer lavest på i testen.

Mangfoldsplakaten:

Mangfoldsplakaten er et verktøy for å øke det etniske og kluturelle mangfoldet i frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020.

Frivillige organisasjoner kan signere Mangfoldsplakaten. Ved å gjøre dette viser organisasjoner at de ønsker å jobbe aktivt for økt mangfold i sin organisasjon.

Ville, Gjøre og Sjekke er tre sentrale ord i Mangfoldsplakaten. Dette handler enkelt forklart om at organisasjonen ved å signere avtalen forplikter seg til å sette seg mål om mangfold, gjennomføre tiltak for økt mangfold og måle dette arbeidet.

Har du spørsmål om Knekk inkluderingskoden?
Send en epost til ida@frivillighetnorge.no så hjelper hun deg!

Frivillighet Norge sine anbefalinger til deg:

1. Legg ut frivilligoppdrag på Frivillig.no og del informasjon til andre som bør gjøre det.

2. Legg ut aktiviteter for barn og unge fra 0-26 år på Ungfritid.no og få flere til å gjøre det.

3. Bli kjent med støtteordninger på stotte.ungfritid.no og legg inn lenker til ordninger du kjenner til som burde vært med.

4. Besøk Veilederen for Økt deltakelse og få inspirasjon til hvordan du kan minske barrierer for deltakelse i din organisasjon. Del med noen andre som vil lære mer om økt deltakelse.

5. Besøk nettsiden Knekk Inkluderingskoden og bli kjent med Mangfoldsplakaten.


Bruk de 5 verktøyene og spre ordet!

Du har nå lest Frivillighet Norges 5 tips til deg som jobber med frivillighet og fritid. Vi håper tipsene var nyttige og at du kan ta i bruk noe av dette i din jobb- eller frivillighverdag!

Del info om verktøyene med andre i organisasjonen eller kommunen din!

Du kan for eksempel:

 • lenke til verktøyene på organisasjonen/kommunen din sine digitale plattformer (nettsider/some)
 • dele lenken til denne saken i nyhetsbrev eller epost ut til medlemmer/frivillige/ansatte
 • fortelle om verktøyene på møter, samlinger og kurs
 • invitere Frivillighet Norge til å fortelle om verktøyene selv

Lykke til med rekrutterings- og inkluderingsarbeidet fra oss i Frivillighet Norge!

Spørsmål?

Har du spørsmål om eller innspill til Frivillighet Norges 5 tips i denne saken? Send en epost til marie@frivillighetnorge.no så hjelper hun deg!

Lære mer?

Ønsker du å lære mer om frivillighet og fritid? Frivillighet Norge arrangerer jevnlig kurs i verktøyene våre og andre temaer som er relevant for deg som er frivillig i en organisasjon eller jobber med frivillighet. Trykk her for å besøke kurskalenderen vår!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring