Hopp til hovedinnholdet

Støtter unntak fra løyveplikt

Publisert:
Oppdatert:
Lapp hvor det står "inkludering og samhold. Tilbud for folk flest"
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Samferdselsdepartementet støtter at frivillige organisasjoner unntas fra drosjeløyve etter Yrkestransportloven § 9.

Frivillighet Norge har jobbet for å unnta frivillige organisasjonen fra løyveplikten, blant annet i møter med Samferdselsdepartementet.

Høsten 2023 kom Drosjeutvalget sin første delutredning. Den foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. I vårt høringsinnspill til Drosjeutvalgets delutredning i høst, gjentok vi dette. Frivillighet Norge støttet at et slikt unntak innføres, og mente det bør gjelde også for kjøretøy registrert for over 9 personer.

Innstillingen fra Regjeringen ved Samferdselsdepartementet er nå klar. Departementet viser blant annet til Frivillighet Norges høringsinnspill, og skriver at "Departementet har merket seg at mange av høringsinstansene støtter utvalgets forslag om en justering av løyveplikten. Flere av de som støtter forslaget peker på at dette er svært viktig for frivilligheten. Departementet støtter utvalgets forslag om at kravet om drosjeløyve kun skal gjelde for de som driver transport mot vederlag med mål om fortjeneste".

Departementet støtter altså et unntak fra drosjeløyve etter yrkestransportloven § 9 for de som driver uten vederlag for kjøretøy med 9 eller færre personer. Når det gjelder kjøretøy over 9 personer, viser departementet til forpliktelser ifølge EØS-avtalen, og sier endringer for kjøretøy med over 9 personer må vurderes på et senere tidspunkt.

– Vi er glade for at både Drosjeutvalget og Samferdselsdepartementet har lyttet til frivillighetens behov. Løyveplikten kan ha store konsekvenser for mange organisasjoners aktivitetstilbud, og det haster å få på plass en løsning, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Transport- og kommunikasjonskomiteen skal levere innstilling til Stortinget innen 13. februar. Frivillighet Norge følger med videre i prosessen.

Historikk i saken

 •  
  2021:

  Røde Kors Innlandet får beskjed om at deres frivillige trenger transportløyve ifølge Yrkestransportloven § 9, jf. § 4, andre ledd, når de utfører regelmessige transportoppdrag, også når de ikke mottar annen godtgjørelse enn utgiftsdekning per kilometer.

 •  
  2022:

  Frivillighet Norge gjør interne undersøkelser og er i kontakt med departementet på ulike tidspunkt og ber om et generelt unntak fra Yrkestransportloven § 9, jf. § 4, andre ledd for frivillige organisasjoner.

 •  
  2023:

  Solkom på oppdrag fra Frivillighet Norge foretar en utredning av omfanget av transportoppdrag i frivillige organisasjoner. Se utredningen her. Utredningen leveres Samferdselsdepartementet med et fortsatt krav om unntak.

 •  
  2023:

  Drosjeutvalgets første delrapport er på høring. Utvalget foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og som utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. Frivillighet Norge svarer på høringen og ber om et generelt unntak, også for kjøretøy registrert for over 9 personer. Les høringssvaret vårt her.

 •  
  2023:

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk Samferdselsdepartementets innstilling til Drosjeutvalgets forslag rett før jul 2023. Her støtter departementet det foreslåtte unntaket og viser blant annet til Frivillighet Norges innspill. Når det gjelder unntak for kjøretøy registrert for over 9 personer, viser Samferdselsdepartementet til forpliktelser i EØS-avtalen og sier dette ikke er mulig å endre i denne prosessen.

 •  
   
  2024:

  Frivillighet Norge har støttet det foreslåtte unntaket i en henvendelse til medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

 •  

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring