Hopp til hovedinnholdet

Dette sier Revidert nasjonalbudsjett 2019 om frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Revidert nasjonalbudsjett 2019
Revidert nasjonalbudsjett 2019

Momskompensasjon til idrettsanlegg, Fritidskort og nytt register over rettighetshavere er blant tiltakene i revidert nasjonalbudsjett. – Det er bra at regjeringen også i år gir full momskompensasjon for idrettsbygg, men når kommer det samme løftet for resten av frivilligheten, spør Frivillighet Norge.

Momskompensasjon til idrettsanlegg fullfinansieres

Regjeringen foreslår å tilføre 105 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Det er søkt om totalt 294 millioner kroner i denne ordningen i 2019, og ifølge regjeringen vil denne tilleggsbevilgningen være nok til å innvilge godkjente søknader fullt ut i 2019.

Det gjøres ingen endringer i bevilgningen til den generelle momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

– Det er bra at regjeringen også i år gir full momskompensasjon for idrettsbygg. Samtidig mangler det 400-500 millioner kroner til øvrig frivillig aktivitet. Regjeringen burde fjerne dugnadsmomsen fullstendig gjennom å rettighetsfeste og fullfinansiere momskompensasjonen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Pilotprosjekt med Fritidskort

Regjeringen vil starte arbeidet med utredning av og pilotprosjekt knyttet til en fritidskort- ordning som kan benyttes til å dekke utgifter til barns fritidsaktiviteter. «Målet med en fritidskortordning vil være at flere barn og unge deltar i faste organiserte fritidsaktiviteter», skriver regjeringen.

Det skal gjennomføres piloter i Arendal og Vadsø, og 10 millioner kroner er omdisponert til dette formålet. Det skal identifiseres og utvikles fritidskortmodeller som har potensial for overføring til andre kommuner og som kan vurderes skalert opp til en nasjonal ordning. Tekniske løsninger skal vurderes i denne prosessen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil få ansvaret for utviklingsprosjektet.

– Økonomisk ulikhet i deltakelse i fritidsaktiviteter er en stadig større utfordring i Norge. Vi tror Fritidskortet kan bidra til at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon får delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge jobber med å koordinere frivillighetens innspill til Fritidskortet og har også satt i gang en kartlegging av kommunale fritidskortordninger, blant annet for å se på hvilke erfaringer frivilligheten har med de ulike løsningene.

– For å lykkes er det avgjørende at frivilligheten involveres i arbeidet, og vi ser fram til et godt samarbeid med Bufdir, sier Slotterøy Johnsen.

Se Frivillighet Norges foreløpige innspill om Fritidskortet her.

Nytt register må ikke gi nytt byråkrati

Regjeringen setter av midler til å opprette et nytt register over såkalte «reelle rettighetshavere». Ifølge regjeringens forslag til lovvedtak kan registeret inkludere alle juridiske personer i Norge, herunder lokallag i de fleste frivillige organisasjoner. Regjeringen skal gi nærmere regler om hvem som er omfattet av loven i forskrift. Frivillighet Norge er opptatt av at frivillighetens ressurser ikke skal svekkes av mer byråkrati.

– Det er liten risiko for at frivillige organisasjoner blir misbrukt til terrorfinansiering eller hvitvasking og det offentlige vet allerede hvem som sitter i styrene i frivilligheten gjennom blant annet Enhetsregisteret. Vi forutsetter at dette nye registeret innføres uten at hundretusenvis av styremedlemmer i lokale lag og foreninger påføres økt byråkrati, sier Slotterøy Johnsen.

Se Frivillighet Norges innspill til hvitvaskingslovutvalget her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring